Category Archives: Uncategorized

  • -

Pełzanie i skurcz w wielopiętrowych budynkach z drewna

Poza wymaganiami podstawowymi, które każda konstrukcja musi spełnić należy pamiętać, o innych aspektach wynikających ze struktury drewna, na które trzeba zwrócić uwagę aby uniknąć problemów podczas budowy oraz, co gorsze, późniejszych problemów związanych z eksploatacją obiektów. Mowa tutaj o skurczu oraz pełzaniu drewna wynikającego z tego wzajemnego przemieszczenia między konstrukcją, a innymi elementami konstrukcji lub elementami jej wyposażenia. Wspomniane wyżej aspekty mają związek z stanami granicznymi użytkowania. Kluczowym jest uwzględnienie przemieszczeń chwilowych a także wywołanych pełzaniem, tych powstających wraz z upływem czasu pod wpływem zadanych obciążeń.

Najważniejszymi czynnikami mającymi wpływ na użyteczność konstrukcji drewnianych są zmiany objętości spowodowane wilgocią i dodatkowymi ugięciami wywołanymi skutkami długotrwałego obciążenia – uważa Robert Morawski, który podczas Holzbau Forum Polska przedstawi prelekcję “Pełzanie i skurcz w wielopiętrowych budynkach z drewna. Studia przypadków, problemy, rozwiązania”.

Architekci oraz konstruktorzy poprzez świadome projektowanie mogą eliminować ilość poprzecznych elementów drewnianych oraz wykorzystywać drewna o odpowiednio niskiej zawartości wilgoci. Niemniej jednak nie ma możliwości wyeliminowania wspomnianych wyżej procesów. Musimy nauczyć się z nimi radzić. Musimy mieć świadomość ich występowania, musimy potrafić zlokalizować ich miejsce oraz nauczyć się kontrolować ich skutki. Dzięki wieloletnim doświadczeniom, licznym publikacjom oraz nauce możemy, w stosunkowo precyzyjny sposób przewidzieć zachowanie projektowanej konstrukcji.

 

“Moja prezentacja podczas Holzbau Forum Polska  w Warszawie jest próbą przedstawienia lokalizacji, które należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu obiektów budowlanych, zarówno przez architektów i konstruktorów jak i pozostałych uczestników procesu budowlanego” – mówi Robert Morawski, prelegent.  “Redukcja wysokości w poszczególnych miejscach powinna być potwierdzona przez projektanta konstrukcji po uprzedniej konsultacji z producentem konstrukcji. Toteż zarówno architekci jak i konstruktorzy pewne standardowe wytyczne powinni brać pod uwagę”.


  • -

Trójwymiarowe modelowanie i podział na sekcje – case study żłobka

Świadomość potrzeb klienta oraz znajomość rynków zagranicznych, pozwoliła prefabrykatom przekroczyć Rubikon. Dom i karczma rodem z Podhala przestały być szczytem możliwości krajowych zakładów prefabrykacyjnych. Klienci indywidualni coraz częściej zastępowani są przez świadomych klientów instytucjonalnych, dla których określenie Systemowa Prefabrykacja Obiektów Drewnianych jest kluczem do odniesienia sukcesu w obszarze realizacji inwestycji celu publicznego.

Przykłady? Tylko w ostatnich dwóch latach powstało kilkanaście projektów szkół, przedszkoli, żłobków i innych obiektów publicznych w  technologiach drewnianych. Wojciech Pilacki, architekt z Pracowni Projektowej Pilacki opowie o realizacji tego typu projektów. O milowych krokach, którymi nie była tylko prefabrykacja, ale także… trójwymiarowe modelowanie.

  • “Dzięki precyzyjnym modelom trójwymiarowym już na etapie przedprodukcyjnym podzielono obiekt na pięć sekcji realizacyjnych. Taki podział obiektu nie tylko systematyzował procesy w zakładzie produkcyjnym, czy na etapie montażu budynku na placu budowy. Podział na sekcje sięgał dużo głębiej w proces realizacji obiektu…. ” – mówi Wojciech Pilacki.

    O szczegółach tego typu realizacji architekt przedstawi w prelekcji “Moduł – – właściwa jednostka miary w budownictwie szkieletowym, na przykładzie obiektów użyteczności publicznej zrealizowanych w Gdańsku”.

podczas Holzbau Forum Polska, 6-7 marca 2018. Zapraszamy!

Pobierz program konferencji

Zamów bilet