o Forum-Holzbau

„Forum Budownictwa drewnianego” (forum-holzbau):

Platforma wymiany know-how w branży konstrukcji drewnianych

forum-holzbau organizuje corocznie w Europie szeroko znane międzynarodowe konferencje związane z budownictwem drewnianym, którym zawsze towarzyszą przestrzenie wystawiennicze, odwiedzane przez więcej niż 4 tys. Uczestników. Ponadto oferuje:

  • Rozpowszechniony na szeroką skalę newsletter, który sięga 18 000 subskrybentów
  • Strony www.forum-holzbau.com oraz www.forum-holzbruecken.com zawierające najważniejsze informacje z dziedziny inżynierii drzewnej z wszechstronnymi materiałami archiwalnymi, jak również centrum udostępniania informacji pochodzących z różnych branż
  • Wpis do rejestru baz „forum-holz”, które umożliwiają przedsiębiorcom m.in. działania promocyjne
  • Portal pracy www.forum-holzkarriere.com.

Postęp w edukacji i badaniach w sektorze drzewnym praktycznie nie może istnieć bez kontaktu z wydarzeniami „forum-holzbau”. Celem „forum-holzbau” jest promocja wykorzystania drewna w przeznaczeniu konstrukcyjnym.

Zyski z „forum-holzbau” są przeznaczone jako wsparcie dla studentów w realizacji ich projektów badawczo-rozwojowych, które umożliwia powstanie nowych wydarzeń dotyczących drewna i podtrzymanie platformy informacyjnej w rejonie niemieckojęzycznym.

forum-holzbau stworzone zostało przez profesorów akademickich, aktywnie działających w dziedzinie inżynierii drzewnej:

  • Uwe Germerott z berneńskiego Uniwersytetu Nauk Stosowanych (Biel w Szwajcarii)
  • Heinrich Köster z Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Rosenheim (Niemcy)
  • Helmut Prion z Uniwersytetu British Columbia w Canadzie
  • Wolfgang Winter z Politechniki Wiedeńskiej (Austria)
  • Hermann Kaufmann z Politechniki Monachijskiej (Niemcy)
  • Dr. Matti Kairi ze Szkoły Wyższej Nauki Ścisłej i Technologii w Aalto (Finlandia)

Ponadto, „mostem pomiędzy nauką, a biznesem” zdaje się być Hugo Karre.

Okręt flagowy konferencji „forum-holzbau” – Międzynarodowe Forum Budownictwa Drewnianego w Garmisch/Partenkirchen w Niemczech – określany jest jako najważniejsza konferencja dotycząca konstrukcji drewnianych w Europie, przyciągająca corocznie ponad 1500 uczestników z całego świata.

Innymi, międzynarodowymi kongresami również budzącymi uznanie są: „Forum Bois Construction” organizowane we Francji, „Int. Forum dell’Edilizia w Legnie” we Włoszech oraz „Forum Holz Bau Nordic”, które znane jest również pod nazwą „Skandynawskie spotkania dla budownictwa drewnianego”.
Dopełnieniem szerokiego wachlarza wydarzeń „forum-holzbau” są specjalistyczne kongresy takie, jak „prewencja ogniowa oraz akustyczna” czy też „budownictwo energooszczędne”.