Program konferencji

Polska stała się jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków budownictwa drewnianego w Europie. Z kraju, w którym technologia drewniana była niemal nieobecna w statystykach wznoszonych budynków (2%), rozwijamy się w kierunku znaczącego producenta nie tylko tworzyw konstrukcyjnych, ale także wykonawcy budynków w różnych technologiach drewnianych. Umiejętnie czerpiemy ze zdobyczy technologicznych i know-how bardziej doświadczonych krajów, takich jak Niemcy, Szwecja, Norwegia, USA, ale także wdrażamy własne rozwiązania, pomysły, patenty.
W ramach kolejnej edycji Forum Holzbau Polska 2024 chcemy promować polską myśl w dziedzinie budownictwa drewnianego, pokazać aktywność naszych naukowców, pomysły polskich architektów i odwagę polskich inwestorów budowlanych, którzy sięgają po drewno. 

 
PROGRAM KONFERENCJI:

Wtorek 23/04/2024
12.00-13.00 | Powitalna kawa w strefie wystawienniczej
 
13.00-15.00 SESJA OTWIERAJĄCA A
Budynki drewniane – wymagania przyszłości
moderator: dr Małgorzata Wnorowska

Robert Malczyk, Massive Timber, Kanada
Hakon Kalbakk, Modulize, Norwegia


15.00-15.30 | Przerwa kawowa w przestrzeni wystawców
 
15.30-17.00 | SESJA B
Budynki wielopiętrowe: obiekty mieszkalne i użyteczności publicznej.
Moderator: arch. Magda Szabert

1. Reto Schneider/Neue Holzbau Szwajcaria(+Niemcy/Austria)
2. Gareth Mason/Stora Enso UK/Austria  
3. Adedayo SchittuBalogun Eurban UK


 17.00-17.30 | Przerwa kawowa w przestrzeni wystawców
 
17.30-19.00 | SESJA C
Budownictwo drewniane w odpowiedzi na zmiany klimatyczne: trzęsienia ziemi, huragany, pożary.
moderator: arch. Wojciech Pilacki


Tallwood Project – Seismic test on a 10 floors Mass Timber building
Nicolas Honore, Etanco, Francja

Wiatry i huragany – Analiza konstrukcyjna struktur wentylowanych w budownictwie drewnianym – obliczenia statyczno-wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych okładzin ściennych i dachowych w świetle Normy Eurokod 5,
Aleksander Klembocki

Zagrożenie pożarowe
Piotr Smardz


19.00 – TOAST W PRZESTRZENI WYSTAWIENNICZEJ
 
19.30- 23.00 | UROCZYSTA KOLACJA
 
Środa 24/04/2024
 
8.30-9.30 |  Poranna kawa w strefie wystawców
 
9.30-11.00 | SESJA D
Budownictwo drewniane – spojrzenie młodych inżynierów (Holzbau Master)
Moderator: Sylwia Modzelewska
 
11.00-11.30 | PRZERWA KAWOWA
 
11.30 – 13.00 | SESJA E
Drewno CLT, HBE, LVL w budynkach przemysłowych i sportowych
moderator: inż. Jakub Przepiórka

1. Konstrukcje gięte – norma czy aprobata? Waldemar Myśliński, Julia Bitter
2. dr inż. arch. Ewelina Woźniak-Szpakiewicz, DMD Modular
3.

13.00 – 13.30 | PRZERWA KAWOWA
 
13.30-15.00 | SESJA KOŃCOWA F
Budownictwo drewniane w Polsce – dobre wzorce na przyszłość
Drewno w przestrzeni wielkomiejskiej, przykład Warszawy.
arch. Magda Pios
Współczesne domy z bala – lokalna sosna, lokalny klimat, lokalna architektura,
Honka

moderator: dr Małgorzata Wnorowska

15.00 | LUNCH

Sesja studencka Master Holzbau

Obok sesji przygotowanych przez profesjonalistów branży konstrukcji drewnianych, wzorem ubiegłego roku odbędzie się sesja, w której trzech dyplomantów uczelni wyższych publicznie bronić będzie tez swoich prac dyplomowych: inżynierskich i magisterskich. Formuła taka znana jest w przypadku rozpraw doktorskich – założenia pracy i wyniki badań przedstawiane są w formie prezentacji, a prócz promotora i recenzentów przysłuchują się temu także zaproszeni goście.

Tymi gośćmi w przypadku sesji Holzbau Master będą uczestnicy Forum Holzbau Polska 2023. Każdy będzie mógł wejść na salę i posłuchać prezentowanych prac dyplomowych. Zgłoszenia przesłały nam uczelnie z całej Polski. Do finałowej sesji wybrano:

Sesja Holzbau Master to okazja do poznania wchodzących na rynek pracy, świeżo upieczonych absolwentów. Umiejętności prezentacji, wystąpień publicznych i formułowania argumentów to niewątpliwie duże atuty. Temat pracy dyplomowej zazwyczaj odzwierciedla szczegółowe zainteresowania absolwenta i wskazuje dziedzinę, w którą przez wiele miesięcy zgłębiał studiując literaturę przedmiotu, badając otoczenie rynkowe i wykonując szczegółowe analizy.

Mamy nadzieję, że sesja Holzbau Master otworzy przed nimi ścieżki kariery w branży konstrukcji drewnianych, pozwoli połączyć z przyszłymi pracodawcami czy partnerami biznesowymi.

Partnerzy sesji studenckiej

Wydział Technologii Drewna
SGGW w Warszawie