Dominujące w Polsce wizualne sortowanie wytrzymałościowe tarcicy budowlano-konstrukcyjnej to proces czasochłonny (o niskiej wydajności ) i niestety obarczony wysokim błędem. Ze względu
na subiektywność sortowania wizualnego w przyjętych zasadach (kryteriach) ukryte są o dodatkowe współczynniki bezpieczeństwa. W efekcie po sortowaniu wizualnym typowej tarcicy sosnowej uzyskuje się zwykle ponad  50% odrzutów (drewna którego nie możemy użyć w konstrukcji).
W pozostałej, przydatnej tarcicy dominuje klasa gorsza KG  (ok. 35%), która jest odpowiednikiem klasy C24, klasa wyborowa KW ma udział poniżej 5% ! To sama tarcica przesortowana maszynowo daje zdecydowanie mniej odrzutów. Przy uwzględnieniu klasy C18 jest to tylko niecałe 30% odrzutów a do klasy C30 trafia ponad 30% sortowanych sztuk [Krzosek 2009].

Każdy producent polskiej sosnowej tarcicy konstrukcyjnej sortowanej wizualnie musi liczyć się  z dużym udziałem tarcicy nie nadającej się do zastosowań konstrukcyjnych, dla której musi znaleźć inne zastosowanie. To niestety zniechęca do prowadzania takiej działalności.

To tylko fragment prelekcji, którą wygłosi prof. Paweł Kozakiewicz podczas Holzbau Forum Polska. Chcesz wiedzieć więcej?
Zapraszamy do Warszawy!

 

Polubisz? Polecisz?
0