Timber Pioneer – 8 pięter. Żelbet i drewno

We frankfurckim Europaviertel „Timber Pioneer” UBM Deleloper buduje pierwszy biurowiec w technologii hybrydowej z drewna. Wymaga to użycia 1500 metrów sześciennych drewna świerkowego.

Ośmiokondygnacyjny budynek będzie miał 14 100 m2 powierzchni biurowej na piętrach i około 1 000 m2 powierzchni handlowej na parterze. Jaschke Hartwich Bernhardt Inżynierowie wykonała koncepcję konstrukcyjną, a następnie projekt konstrukcyjny i pełną analizę statyczno-wytrzymałościową budynku. Projekt budynku wysokościowego o konstrukcji drewnianej spełniający wymagania F90 był ściśle koordynowany z najwyższym organem nadzoru budowlanego i doprowadził do pomyślnego zatwierdzenia projektu budowlanego. O detalach projektu i pracy przy nim podczas Forum Holzbau Polska opowiedzą nasi prelegenci: Arkadiusz Jaschke oraz Daniel Felczak z Jaschke Hartwich Bernhard Inżynierowie (zobacz program: www.forum-holzbau.pl/agenda)
 

– Dla nas, inżynierów budownictwa, było to wielkie wyzwanie, które z radością podjęliśmy. System nośny musiał zostać dostosowany do istniejącej konstrukcji, a parter został zaprojektowany jako poziom przejściowy w klasycznej konstrukcji żelbetowej. Rdzenie w postaci klatek schodowych i szybów windowych zostały również zaprojektowane w technologii monolitycznej, żelbetowej – wspominają.

Konstrukcja i detale:

Prefabrykowany strop zespolony składa się z żelbetowej płyty oraz drewnianych żeber. W naszym schemacie statycznym stropy opierają się najczęściej na belkach drewnianych, które z kolei opierają się na drewnianych słupach.  Stosowane drewno to drewno klejone w różnych klasach wytrzymałości. W przypadkach bardzo obciążonych elementów konstrukcyjnych zastosowano drewno bukowe, ponieważ wykazuje się ono dużo lepszymi właściwościami wytrzymałościowymi. Najbardziej wymagające w drewnianej konstrukcji hybrydowej są detale węzłów. Zostały one zbadane przez naszych specjalistów w różnych wariantach. Nasze badania wariantowe doprowadziły w końcu do opracowania hybrydowej konstrukcji słupa wykonanego z drewna i stali. Oprócz przenoszenia obciążeń, które oczywiście są najważniejszą funkcją tego elementu, należało wziąć pod uwagę ochronę przeciwpożarową konstrukcji, dymoszczelność, właściwości akustyczne i wreszcie możliwość montażu.

Zespolony strop żelbetowo-drewniany HBV:

Część nadziemna budynku została zaprojektowana w technologii stropów HBV.  Spód stropu stanowią podwójne żebra z drewna klejonego. Pas górny tworzy płyta żelbetowa o grubości 12cm, którą połączono z żebrami specjalnymi śrubami (łączniki FT). Przerwy między prefabrykowanymi stropami zostały zespolone, tworząc w ten sposób ciągłą płytę żelbetową, która nie stanowi jedynie funkcji nośnych, ale także zapewnia ochronę przeciwpożarową w klasie REI90 i izolację akustyczną. Początkowo zakładano, że połączenie belek drewnianych z prefabrykowaną płytą będzie się odbywało w fabryce. Ponieważ w Niemczech jest obecnie niewiele fabryk produkujących prefabrykaty HBV, zdecydowano się na połączenie obu elementów na placu budowy.

Prefabrykowana żelbetowa płyta żebrowa SFR: 
Kolejną cechą szczególną tej inwestycji jest zastosowanie stropu SFR. W tym celu przenieśliśmy konstrukcję nośną płyt HBV na tak zwane prefabrykowane żelbetowe płyty żebrowe (SFR), ale o mniejszej wysokości. Zmiana belek drewnianych na żelbetowe pozwoliła ograniczyć wysokość elementu, a powstała przestrzeń została wykorzystana do instalacji systemów technicznych w budynku. Żebra, jako główne elementy nośne, pozwalają również na prowadzenie przewodów w obszarze płyty.

zobacz stronę projektu:

www.timber-pioneer.de

Chcesz dowiedzieć się więcej o realizacji tego budynku? Dołącz do uczestników 7.Forum Holzbau Polska:

www.forum-holzbau.pl/rejestracja