Category Archives: Aktualności

 • -

Peter Moonen, WoodWorks, Kanada

Tags :

Category : Aktualności

Drewno jest używane jako środek strukturalny i architektoniczny, zarówno w zastosowaniach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. W związku z tym projektanci i budowniczy muszą mieć świadomość czynników, które mogą mieć wpływ na użytkowane drewno i rozważyć rozwiązania projektowe, które pozwolą utrzymać zamierzony efekt estetyczny i strukturalny i uniknąć … reklamacji.

Podczas swojej prelekcji Peter Moonen, podobnie jak robi to podczas szkoleń dla architektów i konstruktorów w Kanadzie, przedstawi konkretne projekty budowlane i omówi metody projektowania pozwalające wykorzystać zalety konstrukcyjne i estetyczne drewna, a jednocześnie utrzymać jego trwałość. To nie będzie zwykły wykład To będą prawdziwe warsztaty, w których sam będziesz musiał odpowiadać na pytania, rozwiązywać konkretne problemy, wybierać rozwiązania. Peter Moonen pokaże Ci czy jesteś na dobrej drodze do projektowania trwałych budynków z drewna.

 


 • -

Marcin Szczepański: Pianka poliuretanowa w budownictwie drewnianym?

Tags :

Category : Aktualności

Pianka poliuretanowa, podobnie jak wełna mineralna i inne wypełniania izolacyjne w budownictwie drewnianym, postrzeganym jako naturalne i ekologiczne, może mieć wielu przeciwników. Referat Marcina Szczepańskiego nie dotyczy jednak rozważań etycznych. Koncentruje się na wynikach badań porównawczych dwóch materiałów: pianka poliuretanowej oraz wełny mineralnej.

Wyniki badań DMA pokazują, iże wartość modułu zachowawczego pianki poliuretanowej jest większa nawet o 91,7% w stosunku do modułu zachowawczego wełny mineralnej. Z kolei moduł stratności pianki poliuretanowej jest większy nawet o 61,7% w stosunku do modułu stratności wełny mineralnej. Świadczy to o większej ilości energii, którą pianka, jako materiał, jest w stanie absorbować. Porównując ją zatem do wełny mineralnej, jest to materiał o znacznie lepszych możliwościach absorpcyjnych związanych bezpośrednio z pochłanianiem energii.

Po przeprowadzeniu szczegółowych badań eksperymentalnych, przystąpiono do wykonania analiz numerycznych, których głównym celem było zbadanie zachowania się drewnianego budynku szkieletowego wykonanego w dwóch technologiach poddanego obciążeniom dynamicznym w postaci rzeczywistych wstrząsów sejsmicznych.

O szczegółach i studium przypadku dowiecie się podczas Holzbau Forum Polska w sesji dotyczącej budownictwa szkieletowego.

Zapraszamy do Warszawy!

 


 • -

Paweł Kozakiewicz: sortowanie wizualne tarcciy daje 50% odrzutu

Tags :

Category : Aktualności

Dominujące w Polsce wizualne sortowanie wytrzymałościowe tarcicy budowlano-konstrukcyjnej to proces czasochłonny (o niskiej wydajności ) i niestety obarczony wysokim błędem. Ze względu
na subiektywność sortowania wizualnego w przyjętych zasadach (kryteriach) ukryte są o dodatkowe współczynniki bezpieczeństwa. W efekcie po sortowaniu wizualnym typowej tarcicy sosnowej uzyskuje się zwykle ponad  50% odrzutów (drewna którego nie możemy użyć w konstrukcji).
W pozostałej, przydatnej tarcicy dominuje klasa gorsza KG  (ok. 35%), która jest odpowiednikiem klasy C24, klasa wyborowa KW ma udział poniżej 5% ! To sama tarcica przesortowana maszynowo daje zdecydowanie mniej odrzutów. Przy uwzględnieniu klasy C18 jest to tylko niecałe 30% odrzutów a do klasy C30 trafia ponad 30% sortowanych sztuk [Krzosek 2009].

Każdy producent polskiej sosnowej tarcicy konstrukcyjnej sortowanej wizualnie musi liczyć się  z dużym udziałem tarcicy nie nadającej się do zastosowań konstrukcyjnych, dla której musi znaleźć inne zastosowanie. To niestety zniechęca do prowadzania takiej działalności.

To tylko fragment prelekcji, którą wygłosi prof. Paweł Kozakiewicz podczas Holzbau Forum Polska. Chcesz wiedzieć więcej?
Zapraszamy do Warszawy!

 


 • -

APA Wojciechowski: biurowiec w Wieliczce

Tags :

Category : Aktualności

Prezentowany przez pracownię APA Wojciechowski projekt nowej siedziby ITA Tools w Wieliczce, to jeden z pierwszych budynków biurowych w Polsce w konstrukcji drewnianej. Dla architektów z APA Wojciechowski to drugie takie doświadczenie po projekcie budynku biurowego w Gdańsku. Projekt będzie zlokalizowany na działce inwestora w Wieliczce na ul. Jedynaka, oprócz biurowca na działce powstanie również hala magazynowo-produkcyjna.

O szczegółach tego projektu z perspektywy architektów opowiedzą podczas Holzbau Forum Polska jego autorzy Magda Rachuta i Sebastian Wojciechowski.


 • -

Program konferencji

Category : Aktualności

26.03.2019

16.00-17.30
SESJA OTWIERAJĄCA/ OPENNING SESSION

Sławomir Mazurek, Ministerstwo Środowiska

Polskie Domy Drewniane, rządowy program budownictwa mieszkaniowego

Artur Andrzejewski, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych

Budownictwo drewniane w zamówieniach publicznych. Cykl życia produktu i inne planowane zmiany
w ustawie.

Peter Moonen, Wood WORKS, Canada (tłumaczenie symultaniczne na język polski)

Projektowanie na rzecz trwałości – skuteczność dla różnych obiektów konstrukcyjnych


17.30-17.45 przerwa kawowa | coffee break

17.45-19.30

IZOLACJA CIEPLNA/ THERMAL INSULATION

dr hab. Dariusz Tomkiewicz, Politechnika Koszalińska

Inteligentne przegrody budowlane – Przenikanie oraz akumulacja ciepła i masy.

mgr inż. arch Tomasz Mielczyński, TXMA

Izolacje termiczne w budownictwie drewnianym w kontekście projektowania zapotrzebowania na Energię Użytkową, Pierwotną i Wbudowaną w całym cyklu życia budynku.

dr hab. Szymon Firląg, Politechnika Warszawska

Szczelność budynków pasywnych na przykładzie zrealizowanych budynków w technologii drewnianej w Polsce.

19.30- 23.00 UROCZYSTA KOLACJA | GALA DINNER

 

27/03/2018

9.30-11.00

DREWNO MASYWNE W BUDOWNICTWIE/ MASSIVE WOOD IN CONSTRUCTION

mgr inż. Jakub Przepiórka, Glulam Pro

Projektowanie obiektów z drewna masywnego z uwzględnieniem aspektów akustycznych.

mgr inż Zbigniew Domański, Piotr Brodniewicz

Konstrukcja  ujeżdżalni koni z drewna klejonego warstwowo w świetle wymagań funkcjonalno-użytkowych, na przykładzie obiektu realizowanego w Chojnowie.

Steffen Uphoff

Wpływ połączeń konstrukcyjnych na akustykę budynków z drewna CLT

11.00-11.15

PRZERWA KAWOWA | COFFEE BREAK

 

11.15 – 12.45

KONSTRUKCJE SZKIELETOWE / WOOD FRAME CONSTRUCTION

arch. Szymon Wojciechowski, arch. Magdalena Rachuta, APA Wojciechowski

Największy polski biurowiec z drewna – doświadczenia z realizacja projektu użyteczności publicznej w Wieliczce.

dr inż. Janusz Brol, Politechnika Śląska

Projektowanie i obliczanie konstrukcji z drewna LVL

dr inż. Marcin Szczepański, Politechnika Gdańska

Wykorzystanie paneli SIP jako materiału usztywniającego konstrukcje szkieletowe. Ekonomia w procesie wznoszenia budynków niskobudżetowych

12.45 – 13.00

PRZERWA KAWOWA | COFFEE BREAK

13.00-14.30

SESJA KOŃCOWA | CLOSING SESSION

Tradycyjne budownictwo z drewna litego

dr inż. Paweł Kozakiewicz, SGGW w Warszawie

Polskie sosnowe drewno konstrukcyjne – potencjał a rzeczywistość.

Andrzej Schleser, Polskie Domy Drewniane

Jacek Jancewicz, Fundacja Edukacji Energetycznej Społeczeństwa 4E

Powszechne i tanie budownictwo z drewna masywnego – doświadczenia polskich “Poniatówek”

14.30. LUNCH


 • -

Akustyka w budownictwie drewnianym

Tags :

Category : Aktualności

W Polsce  regularnie nowelizowane są podstawowe normy określające wymagania akustyczne w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Rewidowane są normy europejskie określające zasady badań akustycznych elementów budowlanych i budynku, a także normy projektowe pozwalające na określenie jego właściwości akustycznych na podstawie właściwości elementów składowych oraz normy ISO odnoszące się do hałasu środowiskowego.

Błędy popełnione w zakresie izolacyjności akustycznej przegród są szalenie trudne, kosztowne, a czasami wręcz niemożliwe do usunięcia. Budynek oraz urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy lub ludzie znajdujący się w ich sąsiedztwie nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia, a także umożliwiał im pracę, odpoczynek i sen w odpowiednich warunkach. Dodatkowo pomieszczenia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej należy chronić przed hałasem:

 • zewnętrznym, przenikającym do pomieszczenia spoza budynku,
 • pochodzących od instalacji i urządzeń stanowiących techniczne wyposażenie budynku,
 • powietrznym i uderzeniowym, wytwarzanym przez użytkowników innych mieszkań, lokali użytkowych lub pomieszczeń o różnych wymaganiach użytkowych,
 • pogłosowym powstającym w wyniku odbić fal dźwiękowych od przegród ograniczających dane pomieszczenie.

Jak projektować konstrukcje z drewna masywnego uwzględnieniem zagadnień akustycznych? O tym podczas Holzbau Forum Polska 2019 będzie mówił inż. Jakub Przepiórka.

 

 


 • -

Projektowanie i obliczanie konstrukcji z LVL

Tags :

Category : Aktualności

Projektowanie i obliczanie konstrukcji drewnianych, w tym z drewna z forniru klejonego warstwoo LVL wykonujemy zgodnie z normą PN-EN 1995-1-1 dalej zwaną w skrócie EC5. W związku z tym, projektowanie i wymiarowanie konstrukcji z wykorzystaniem LVL praktycznie nie różni się istotnie od projektowania konstrukcji drewnianych wykonanych z drewna litego lub drewna klejonego warstwowo. Trzeba tu jednak zwrócić szczególną uwagę na wyróżnienie dwóch kierunków obciążenia prostopadłego do włókiem: kierunku odciążenia prostopadłego do powierzchni styku fornirów (flat) i kierunku odciążenia równoległego do powierzchni styku fornirów (edge). W praktyce LVL traktujemy jako materiał anizotropowy, wyróżniając trzy kierunki obciążenia; jeden wzdłuż włókien i dwa kierunki w poprzek włókien (edge i flat), w odróżnieniu od drewna litego i klejonego warstwowo, które w obliczeniach przyjmujemy jako ortotropowe, wyróżniając tylko dwa kierunki: wzdłuż i w poprzek włókien.

Wymiarując konstrukcje z LVL należy pamiętać, że co do zasady, w elementach o przekroju prostokątnym, w których włókna wszystkich fornirów biegną w zasadzie w tym samym kierunku, należy uwzględnić wpływ wymiarów elementu na wytrzymałość przy zginaniu i przy rozciąganiu.W związku z tym w elementach zginanych i rozciąganych prawie zawsze musimy korygować wytrzymałość drewna.

Inaczej niż w drewnie litym postępujemy przy sprawdzaniu wytrzymałości na ścinanie elementów zginanych. W drewnie litym i klejonym warstwowo należy uwzględnić wpływ pęknięć przez wprowadzenie efektywnej szerokości elementu, co uzyskujemy uwzględniając współczynnik kcr =0,67, natomiast dla LVL współczynnik kcr =1, czyli nie musimy redukować przekroju.

Podczas Holzbau Forum Polska z prelekcji dr inż Janusza Brolla z Politechniki Śląskiej dowiesz się jak obliczać konstrukcje z wykorzystaniem LVL, jak podstawiać wartości do wzorów. Dowiesz się na temat nośności, modułu sztywności, współczynnika bezpieczeństwa właściwości materiału, wytrzymałości na ścinanie, redukcji przekrojów, rozstawach łączników w połączeniach itp.


 • -

Inteligentna przegroda w budynku z drewna?

Tags :

Category : Aktualności

Stworzenie inteligentnej przegrody wymaga uwzględnienia zjawisk fizycznych, które występują w jej wnętrzu. Naturalnym podejściem, które umożliwiłoby obniżenie kosztów zużycia energii i zapewnienie komfortu użytkownika, predykcyjną konserwacje, zdolność do adaptacji dla zmiennych warunków, a które są celami opracowania inteligentnego budynku, jest ujęcie przegrody budowlanej jako części fizycznej systemu cyber-fizycznego. W związku z tym konieczne jest zbudowanie części cybernetycznej przegrody budowlanej.

Podstawowym elementem systemu cybernetycznego przegrody budowlanej jest bezprzewodowy system pomiarowy umieszczony w wielu punktach przegrody budowlanej i zbierający w czasie rzeczywistym dane dotyczące stanu przegrody. Bezprzewodowe protokoły transmisji danych są stosowane w rozproszonych systemach pomiarowych. Jest to korzystne dla modułowej budowy przegród budowlanych ze względu na brak konieczności stosowania instalacji kablowej potrzebnej do transmisji danych oraz dzięki zastosowaniu energooszczędnych układów elektronicznych

Podczas Holzbau Forum Polska 2019 dowiesz się na czym polega model cyberfizyczny,jakie dane zbiera i czemu one służą. Zdaniem autora – prof. Dariusza Tomkiewcza – współcześnie projektowana przegroda budowlana, będąca częścią inteligentnego budynku, powinna uwzględniać wymagania związane z czwartą rewolucją techniczną i stać się system cyber-fizycznym umożliwiającym adaptację do zmiennych warunków przy jak najlepszym wykorzystaniu zasobów energetycznych.

Czy jesteście gotowi na rewolucję cyfrową w budownictwie drewnianym?


 • -

Przez dwa dni studiuj w Warszawie konstrukcje drewniane!

Tags :

Category : Aktualności

Tylko w Niemczech w 2018 roku liczba budynków wznoszonych w pełnej prefabrykacji wzrosła o 8% r/r. W Polsce technologia ta dominuje w budownictwie drewnianym: szkieletowym, modułowym czy CLT. Mamy już w Polsce kilkanaście lini produkcyjnych, na których powstają gotowe do montażu na placu budowy ściany, stropy czy dachy. Powstanie z nich nawet kilka tysięcy domów na całym świecie.
Czy cyfrowe fabryki to biznes, który zwalnia właściciela ze znajomości zasad projektowania budynków, fizyki budowli, cech drewna? Skoro komputer sam wyliczy, piła CNC idealnie dotnie, a z linii zejdzie gotowy produkt?
 •  Jeśli budujesz domy drewniane, ale nigdy nie miałeś szansy studiować architektury czy budownictwa…
 •  Jeśli studiowałeś powyższe kierunki, ale nigdy nie uczono Cię jak oblicza się konstrukcje drewniane….
 •  Jeśli projektujesz budynki drewniane, obliczasz konstrukcje od lat, ale wiesz, że rynek oferuje nowe produkty i technologie i chcesz wiedzieć jak je stosować w projektach…
Przyjedź do WARSZAWY na wyjątkowe Holzbau Forum Polska. Wykładowcy z pięciu wiodących uczelni technicznych, prelegenci z najlepszych pracowni architektonicznych i biur konstruktorskich, eksperci z Kanady i Włoch będą Twoimi przewodnikami po współczesnym budownictwie drewnianym.
Zyskasz wiedzę i kontakty, które w ciągu dwóch dni przesuną Twoją firmę o kilka pozycji w stosunku do konkurencji.
Otwórz umysł na inspiracje i perspektywy globalnego rynku.
 
Zapraszamy Cię 26-27 marca na kongres do Warszawy!
dr Małgorzata Wnorowska, Forestor Communication
Peter Moonen, Wood WORKS, Canada
dr hab. Dariusz Tomkiewicz, Politechnika Koszalińska
mgr inż. arch Tomasz Mielczyński, TXMA
dr hab. Szymon Firląg, Politechnika Warszawska
mgr inż. Jakub Przepiórka, Glulam Pro
mgr inż Zbigniew Domański, Andrewex
arch. Magdalena Rachuta, APA Wojciechowski
dr hab. Janusz Broll, Politechnika Śląska
dr inż. Marcin Szczepański, Politechnika Gdańska
dr hab. Paweł Kozakiewicz, SGGW w Warszawie
Andrzej Schleser, Lasy Państwowe

ZOBACZ:
//

 • -

Witamy na pokładzie Holzbau Forum Polska!

Tags :

Category : Aktualności

W przestrzeni wystawienniczej Holzbau Forum Polska pojawi się kilku nowych wystawców. Niektórzy po raz pierwszy zaprezentują się polskim rynku:

BINDERHOLZ – czołowy europejski producent tarcicy konstrukcyjnej, drewna CLT BBS i glulam.

CADWORK – dostawca systemów 3D-CAD/CAM do projektowania konstrukcji drewnianych.

ISOCELL – producent systemu izolacji wdmuchiwanej z celulozy

KOMPLEX MARKET – dostawca drewna konstrukcyjnego C24, KVH, BSH  z największych fabryk z całego świata.

MAYR MELNHOFF HUTTEMANN – jeden z największych producentów tarcicy i masywnego drewna klejonego typu BSH, HBE, CLT

SIMPSON STRONG-TIE – producent złączy ciesielskich, łączników do drewna i systemów kotwień

WEINIG – czołowy producent maszyn i urządzeń do obróbki drewna na świecie

Ponadto, przestrzeń wypełnią nasi stali Partnerzy Premium i wystawcy znani z poprzednich edycji, lecz szykujący dla Państwa nowe produkty i usługi. Przestrzeń wystawiennicza ma charakter integracyjny. Tam spędzamy czas między wykładami, korzystamy z pysznej kawy i zakąsek na stole. Rozmawiamy, dyskutujemy, wymieniamy się kontaktami. A potem spotykamy się na budowach w całej Polsce. Dołącz do nas!

 

ZOBACZ MAPĘ WYSTAWY


 

Witaj drogi Kliencie!

Dnia 25 Maja 2018 weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – w skrócie RODO!
W Forestor, chcemy zapewnić Ci jak najlepsze usługi, aby mieć pewność, że będziesz chciał(a) korzystać z nich dziś, jutro i w przyszłości. Naszym celem jest także otwartość i przejrzystość. Chcemy jasno poinformować użytkowników o danych osobowych, które zbieramy w celu świadczenia usług, o tym, jak są one wykorzystywane i komu je udostępniamy.

Dlatego zapraszamy Cię do zapoznania się z naszą “Polityką Prywatności” ,a w razie niejasności zapraszamy Cie do kontaktu!

Pozdrawiamy!
Zespół Forestor