Master Holzbau – głos młodych inżynierów i architektów

Głos młodych architektów i inżynierów

Niezwykle cenny jest dla branży głos młodego pokolenia. Szczególnie inżynierów i architektów, którzy wprowadzają nowego ducha do budownictwa drewnianego. W specjalnej sesji Master Holzbau, trzech absolwentów Politechniki Warszawskiej, Politechniki Krakowskiej oraz Politechniki Świętokrzyskiej  publicznie przedstawi wyniki wielomiesięcznych prac nad tezami swoich prac magisterskich.

Nadja Sajjad, absolwentka Politechniki Warszawskiej opowie o  architekturze mieszkaniowej w obliczu zmian klimatu i przedstawi projekt budynku wielorodzinnego w Warszawie – oczywiście w konstrukcji drewnianej.

Robert Zapała, absolwent Politechniki Krakowskiej sięga jeszcze wyżej – będzie mówił o drewnianym wieżowcu modularnym – Towarowa 22.

Z kolei Aleksandra Hajdenrajch, absilwentka Politechniki Świętokrzyskiej zahaczy o architekturę przyszłości mówiąc o bioklimatycznej jednostce modularnej, która może być rozwiązaniem dla warszawskiej Pragi Południe.

Polubisz? Polecisz?