Andrzej Schleser, Dyrekcja Generalna LP – General Direction of Forest State, Warsaw-PL

Doświadczenia Lasów Państwowych we wdrażaniu projektu promocji budownictwa drewnianego w Polsce.
Experiences of the State Forests in implementing the project of promotion of wooden construction in Poland.


Prof. Andrea Bernasconi, École d’ingénieurs Yverdon, Yverdon-CH

Konstrukcje drewniane od fundamentu po dach – odpowiedzi na 5 najważniejszych pytań.
Timber construction from the ground up – the 5 most important questions and the answers.


ing Tomasz Wiśniewski, Państwowa Straż Pożarna – State Fire Brigade, Poznan-PL
Drewno, w przeciwieństwie do stali ostrzega przed pożarem. Doświadczenia Państwowej Straży Pożarnej z akcji gaszenia budynków drewnianych.

Wood, in contrast to steel warns of fire. Experiences of firefighters during rescue of wooden buildings.


dr ing arch. Alicja Maciejko, Uniwesytet w Zielonej Górze, PL

Mała architektura drewniana w projekcie realizowanym w obszarze szczególnych wymagań krajobrazowych i przyrodniczych w Polsce

Wooden architecture in the project implemented in the area of special landscape and nature requirements in Poland.


Tomasz Kozik, Palletenwerk, dr hab. Arkadiusz Kwiecień, Politechnika Krakowska, Kraków/Jordanów-PL

Złącza podatne a konstrukcje drewniane

Polymer flexible connectors and wooden constructions.


inż Marcin Paczyński, Stowarzyszenie Centrum Drewna, Poznań-PL

Małometrażowe konstrukcje jednopiętrowe w dobie prefabrykacji.

Small size, single-story constructions in the era of prefabrication.


inż Robert Morawski, Kingspan Timber Solutions, Warsaw, PL

Pełzanie i skurcz w wielopiętrowych budynkach z drewna. Case studies, problemy, rozwiązania.

Creep and shrinkage in multi-storey timber buildings. Case studies, problems, solutions.


arch. Wojciech Pilacki, Design Studio, Gdańsk, PL

Moduł – właściwa jednostka miary w budownictwie szkieletowym, na przykładzie obiektów użyteczności publicznej zrealizowanych w Gdańsku.


arch. Tomasz Perkowski, Unihouse, Bielsk Podlaski, PL

Module – appropriate unit of measure in wood-frame construction, on the example of public utility facility in Gdańsk.

Budownictwo modułowe – przykład sukcesu polskich domów w Norwegii.

Modular building technology- success story from Poland to Norway.


Michael Marshall, Weinmann Holzbausystemtechnik, St. Johann (DE)

Digitalizacja a nowoczesne konstrukcje szkieletowe – aktualna sytuacja.

Digitization and modern timber frame construction – current
status.


arch Magda Szabert, Philipp Zumbrunnen, Eurban Construction, London- UK

Nowoczesne metody projektowania w nowoczesnym budownictwie – realizacje z CLT.

Modern Methods of Design for Modern Methods of Construction-CLT in application


Kai Strehlke, Blumer Lehmann AG, Erlenhof, CH

Ogniwa cyfrowego procesu – od projektu architektonicznego po produkcję.

Digital process chain – from architectural design to productions.


arch. Marta Sękulska-Wrońska, Warsaw-PL

Nadbudowa kolejnego piętra w drewnianej konstrukcji na istniejącej kamienicy na przykładzie projektu rewitalizacji warszawskiej Pragi.

The superstructure of the next floor in the wooden construction on the existing brick buildings. On the example of the revitalization of Warsaw’s Praga district.


prof. Targo Kalamees, Tallinn University of Technology, Tallinn-EST

Gruntowny remont budynku starej kamienicy nZEB za pomocą modułowych konstrukcji drewnianych.

Deep energy renovation of old concrete apartment building top nZEB by using wooden modular element.


mgr inż arch. Wojciech Mielnik, Gdańsk University of Technology, Gdansk, PL

Drewno w nowoczesnej konstrukcji sakralnej: czas budowy, koszty konserwacji i eksploatacji, bezpieczeństwo budynków publicznych

Wood in modern sacral construction – market requirements: con- struction time, maintenance costs and the once operational safety of public buildings.


Susanne Rudenstamm, Swedisch Wood Council, SE

50% budynków w Szwecji będzie budowanych z drewna. Założenia projektu promocyjnego i wymagania rynku szwedzkiego.

50% of buildings in Sweden will be built of wood. The assumptions of the promotion project and the requirements of the Swedish market.


prof. dr h.c. Heinz Köster, University of applied sciences of Rosenheim (Germany)

Działania mogące zaktywizować budownictwo drewniane na bazie doświadczeń Europy Środkowej.

Activities to force timber construction based on Central Europe experiece


Jeśli mają Państwo swoje propozycje odnośnie prelegentów kolejnej edycji Forum Holzbau Polska, prosimy o kontakt na adres biuro@forum-holzbau.pl