Akustyka w budownictwie drewnianym

  • -

Akustyka w budownictwie drewnianym

Tags :

Category : Aktualności

W Polsce  regularnie nowelizowane są podstawowe normy określające wymagania akustyczne w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Rewidowane są normy europejskie określające zasady badań akustycznych elementów budowlanych i budynku, a także normy projektowe pozwalające na określenie jego właściwości akustycznych na podstawie właściwości elementów składowych oraz normy ISO odnoszące się do hałasu środowiskowego.

Błędy popełnione w zakresie izolacyjności akustycznej przegród są szalenie trudne, kosztowne, a czasami wręcz niemożliwe do usunięcia. Budynek oraz urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy lub ludzie znajdujący się w ich sąsiedztwie nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia, a także umożliwiał im pracę, odpoczynek i sen w odpowiednich warunkach. Dodatkowo pomieszczenia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej należy chronić przed hałasem:

  • zewnętrznym, przenikającym do pomieszczenia spoza budynku,
  • pochodzących od instalacji i urządzeń stanowiących techniczne wyposażenie budynku,
  • powietrznym i uderzeniowym, wytwarzanym przez użytkowników innych mieszkań, lokali użytkowych lub pomieszczeń o różnych wymaganiach użytkowych,
  • pogłosowym powstającym w wyniku odbić fal dźwiękowych od przegród ograniczających dane pomieszczenie.

Jak projektować konstrukcje z drewna masywnego uwzględnieniem zagadnień akustycznych? O tym podczas Holzbau Forum Polska 2019 będzie mówił inż. Jakub Przepiórka.

 

 


  • -

Projektowanie i obliczanie konstrukcji z LVL

Tags :

Category : Aktualności

Projektowanie i obliczanie konstrukcji drewnianych, w tym z drewna z forniru klejonego warstwoo LVL wykonujemy zgodnie z normą PN-EN 1995-1-1 dalej zwaną w skrócie EC5. W związku z tym, projektowanie i wymiarowanie konstrukcji z wykorzystaniem LVL praktycznie nie różni się istotnie od projektowania konstrukcji drewnianych wykonanych z drewna litego lub drewna klejonego warstwowo. Trzeba tu jednak zwrócić szczególną uwagę na wyróżnienie dwóch kierunków obciążenia prostopadłego do włókiem: kierunku odciążenia prostopadłego do powierzchni styku fornirów (flat) i kierunku odciążenia równoległego do powierzchni styku fornirów (edge). W praktyce LVL traktujemy jako materiał anizotropowy, wyróżniając trzy kierunki obciążenia; jeden wzdłuż włókien i dwa kierunki w poprzek włókien (edge i flat), w odróżnieniu od drewna litego i klejonego warstwowo, które w obliczeniach przyjmujemy jako ortotropowe, wyróżniając tylko dwa kierunki: wzdłuż i w poprzek włókien.

Wymiarując konstrukcje z LVL należy pamiętać, że co do zasady, w elementach o przekroju prostokątnym, w których włókna wszystkich fornirów biegną w zasadzie w tym samym kierunku, należy uwzględnić wpływ wymiarów elementu na wytrzymałość przy zginaniu i przy rozciąganiu.W związku z tym w elementach zginanych i rozciąganych prawie zawsze musimy korygować wytrzymałość drewna.

Inaczej niż w drewnie litym postępujemy przy sprawdzaniu wytrzymałości na ścinanie elementów zginanych. W drewnie litym i klejonym warstwowo należy uwzględnić wpływ pęknięć przez wprowadzenie efektywnej szerokości elementu, co uzyskujemy uwzględniając współczynnik kcr =0,67, natomiast dla LVL współczynnik kcr =1, czyli nie musimy redukować przekroju.

Podczas Holzbau Forum Polska z prelekcji dr inż Janusza Brolla z Politechniki Śląskiej dowiesz się jak obliczać konstrukcje z wykorzystaniem LVL, jak podstawiać wartości do wzorów. Dowiesz się na temat nośności, modułu sztywności, współczynnika bezpieczeństwa właściwości materiału, wytrzymałości na ścinanie, redukcji przekrojów, rozstawach łączników w połączeniach itp.


  • -

Inteligentna przegroda w budynku z drewna?

Tags :

Category : Aktualności

Stworzenie inteligentnej przegrody wymaga uwzględnienia zjawisk fizycznych, które występują w jej wnętrzu. Naturalnym podejściem, które umożliwiłoby obniżenie kosztów zużycia energii i zapewnienie komfortu użytkownika, predykcyjną konserwacje, zdolność do adaptacji dla zmiennych warunków, a które są celami opracowania inteligentnego budynku, jest ujęcie przegrody budowlanej jako części fizycznej systemu cyber-fizycznego. W związku z tym konieczne jest zbudowanie części cybernetycznej przegrody budowlanej.

Podstawowym elementem systemu cybernetycznego przegrody budowlanej jest bezprzewodowy system pomiarowy umieszczony w wielu punktach przegrody budowlanej i zbierający w czasie rzeczywistym dane dotyczące stanu przegrody. Bezprzewodowe protokoły transmisji danych są stosowane w rozproszonych systemach pomiarowych. Jest to korzystne dla modułowej budowy przegród budowlanych ze względu na brak konieczności stosowania instalacji kablowej potrzebnej do transmisji danych oraz dzięki zastosowaniu energooszczędnych układów elektronicznych

Podczas Holzbau Forum Polska 2019 dowiesz się na czym polega model cyberfizyczny,jakie dane zbiera i czemu one służą. Zdaniem autora – prof. Dariusza Tomkiewcza – współcześnie projektowana przegroda budowlana, będąca częścią inteligentnego budynku, powinna uwzględniać wymagania związane z czwartą rewolucją techniczną i stać się system cyber-fizycznym umożliwiającym adaptację do zmiennych warunków przy jak najlepszym wykorzystaniu zasobów energetycznych.

Czy jesteście gotowi na rewolucję cyfrową w budownictwie drewnianym?


  • -

Witamy na pokładzie Holzbau Forum Polska!

Tags :

Category : Aktualności

W przestrzeni wystawienniczej Holzbau Forum Polska pojawi się kilku nowych wystawców. Niektórzy po raz pierwszy zaprezentują się polskim rynku:

BINDERHOLZ – czołowy europejski producent tarcicy konstrukcyjnej, drewna CLT BBS i glulam.

CADWORK – dostawca systemów 3D-CAD/CAM do projektowania konstrukcji drewnianych.

ISOCELL – producent systemu izolacji wdmuchiwanej z celulozy

KOMPLEX MARKET – dostawca drewna konstrukcyjnego C24, KVH, BSH  z największych fabryk z całego świata.

MAYR MELNHOFF HUTTEMANN – jeden z największych producentów tarcicy i masywnego drewna klejonego typu BSH, HBE, CLT

SIMPSON STRONG-TIE – producent złączy ciesielskich, łączników do drewna i systemów kotwień

WEINIG – czołowy producent maszyn i urządzeń do obróbki drewna na świecie

Ponadto, przestrzeń wypełnią nasi stali Partnerzy Premium i wystawcy znani z poprzednich edycji, lecz szykujący dla Państwa nowe produkty i usługi. Przestrzeń wystawiennicza ma charakter integracyjny. Tam spędzamy czas między wykładami, korzystamy z pysznej kawy i zakąsek na stole. Rozmawiamy, dyskutujemy, wymieniamy się kontaktami. A potem spotykamy się na budowach w całej Polsce. Dołącz do nas!

 

ZOBACZ MAPĘ WYSTAWY


 

Witaj drogi Kliencie!

Dnia 25 Maja 2018 weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – w skrócie RODO!
W Forestor, chcemy zapewnić Ci jak najlepsze usługi, aby mieć pewność, że będziesz chciał(a) korzystać z nich dziś, jutro i w przyszłości. Naszym celem jest także otwartość i przejrzystość. Chcemy jasno poinformować użytkowników o danych osobowych, które zbieramy w celu świadczenia usług, o tym, jak są one wykorzystywane i komu je udostępniamy.

Dlatego zapraszamy Cię do zapoznania się z naszą “Polityką Prywatności” ,a w razie niejasności zapraszamy Cie do kontaktu!

Pozdrawiamy!
Zespół Forestor