7/05/2020

16.00-17.30
SESJA OTWIERAJĄCA A / OPENING SESSION A
Drewno w konstrukcjach hybrydowych 

  1. Kompozyt drzewny MHM (Massive Holz Mauer) zlicowany ze stalą w konstrukcji domu mieszkalnego w Polsce. arch. Adam Dudko

  2. Konstrukcje drewniane w połączeniu ze stalą – inż Robert Morawski

17.30-17.45 przerwa kawowa | coffee break

17.45-19.30  Sesja B
Budynek drewniany widziany w przekroju

1. Prawidłowe rozwiązania strukturalne przegród obiektu o konstrukcji szkieletowej, arch. Wojciech Pilacki

2.  Nowa polska technologia paneli klejonych pozwalająca na rezygnację z klasycznych podwalin i oczepów

3. Błędy na etapie projektowania budynków szkieletowych i dachów oraz ich skutki na etapie wykonawczym, inż. Artur Lewiński, Pyramid

19.30- 23.00 UROCZYSTA KOLACJA | GALA DINNER

8/05/2020

9.30-11.00 SESJA C
Drewno w konstrukcjach dachowych

1. . Belki dwutrapezowe z drewna klejonego warstwowo z otworami w strefie kalenicy – aspekty projektowe i teoretyczne., prof. dr hab inż. W. Gilewski, mgr inż. P. Brodniewicz

2. . Konstrukcja zadaszenia sceny w formie kopuły sferycznej z drewna klejonego- od koncepcji do etapu budowy, inż. Adam Kotarski, Modulam

3. Trwałości drewna w konstrukcji dachowej w istniejących obiektach i w takich samych obiektach poddawanych termomodernizacji, dr hab. inż. Dariusz Bajno

11.00-11.15  PRZERWA KAWOWA | COFFEE BREAK

11.15 – 12.45 SESJA D

1. Budynek  użyteczności publicznej  z CLT z perspektywy wymogów polskiego prawa budowlanego. Realizacja obiektu magazynowo-biurowego w Knurowie. inż. arch. Michał Piecowski

2. Analiza sztywności budynków szkieletowych w dużych obiektach, inż. Rafał Roszczyc

3. Jak prawidłowo zaprojektować budynek, by wykorzystać przewagę drewna? arch. Tomasz Mikrut

 

12.45 – 13.00  PRZERWA KAWOWA | COFFEE BREAK
13.00-14.30 SESJA KOŃCOWA | CLOSING SESSION

Wpływ zagrzybienia na trwałość budowli drewnianych, prof. Piotr Witomski

14.30. LUNCH

 

Partnerzy Premium