Agenda/Program

 

26.03.2019

16.00-17.30
SESJA OTWIERAJĄCA/ OPENNING SESSION

 

Sławomir Mazurek, Ministerstwo Środowiska

Polskie Domy Drewniane, rządowy program budownictwa mieszkaniowego

Polish Wooden Houses, a government program for housing construction

 

Artur Andrzejewski, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych

Budownictwo drewniane w zamówieniach publicznych. Cykl życia produktu i inne planowane zmiany
w ustawie.

Wooden construction in public procurement. Product life cycle and other planned changes
to the act.

 

Peter Moonen, Wood WORKS, Canada

Projektowanie na rzecz trwałości – skuteczność dla różnych obiektów konstrukcyjnych

Designs for Durability – assessment of the effectiveness of different methods in completed projects

 

17.30-17.45 przerwa kawowa | coffee break

 

17.45-19.30

IZOLACJA CIEPLNA/ THERMAL INSULATION

dr hab. Dariusz Tomkiewicz, Politechnika Koszalińska

Inteligentne przegrody budowlane – Przenikanie oraz akumulacja ciepła i masy.

Intelligent building partitions – Penetration and accumulation of heat and mass.

 

mgr inż. arch Tomasz Mielczyński, TXMA

Izolacje termiczne w budownictwie drewnianym w kontekście projektowania zapotrzebowania na Energię Użytkową, Pierwotną i Wbudowaną w całym cyklu życia budynku.

Thermal insulation in wooden construction in the context of designing the demand for usable, primary and built-in energy in the whole life cycle of the building.

 

dr inż. Szymon Firląg, Politechnika Warszawska

Szczelność budynków pasywnych na przykładzie zrealizowanych budynków w technologii drewnianej w Polsce.

Air-tightness of passive buildings on the example of buildings in wooden technology erected in Poland.

 

19.30- 23.00 UROCZYSTA KOLACJA | GALA DINNER

 

27/03/2018

9.30-11.00

DREWNO MASYWNE W BUDOWNICTWIE/ MASSIVE WOOD IN CONSTRUCTION

 

mgr inż. Jakub Przepiórka, Glulam Pro

Projektowanie obiektów z drewna masywnego z uwzględnieniem aspektów akustycznych.

Designing solid wood objects with acoustic aspects.

 

mgr inż Zbigniew Domański, Piotr Brodniewicz

Konstrukcja  ujeżdżalni koni z drewna klejonego warstwowo w świetle wymagań funkcjonalno-użytkowych, na przykładzie obiektu realizowanego w Chojnowie.

The construction of a horse-riding stable made of glued laminated wood in the light of functional and operational requirements, on the example of an object implemented in Chojnów.

 

Steffen Uphoff

Wpływ połączeń konstrukcyjnych na akustykę budynków z drewna CLT

Impact of structural connections on the acoustics of CLT construction buildings

 

11.00-11.15

PRZERWA KAWOWA | COFFEE BREAK

 

11.15 – 12.45

KONSTRUKCJE SZKIELETOWE / WOOD FRAME CONSTRUCTION

 

arch. Magdalena Rachuta, APA Wojciechowski

Największy polski biurowiec z drewna – doświadczenia z realizacja projektu użyteczności publicznej w Wieliczce.

The largest Polish office building made of wood – experience with the implementation of a public utility project in Wieliczka.

 

dr inż. Janusz Brol, Politechnika Śląska

Projektowanie i obliczanie konstrukcji z drewna LVL

Design and calculation of LVL timber constructions

 

dr inż. Marcin Szczepański, Politechnika Gdańska

Wykorzystanie paneli SIP jako materiału usztywniającego konstrukcje szkieletowe. Ekonomia w procesie wznoszenia budynków niskobudżetowych

The use of SIP panels as a stiffening frame construction material. Economics in the process of erecting low-budget buildings

 

12.45 – 13.00

PRZERWA KAWOWA | COFFEE BREAK

 

13.00-14.30

SESJA KOŃCOWA | CLOSING SESSION

Tradycyjne budownictwo z drewna litego

Traditional solid wood construction

 

dr inż. Paweł Kozakiewicz, SGGW w Warszawie

Polskie sosnowe drewno konstrukcyjne – potencjał a rzeczywistość.

Polish pine structural timber – potential and reality.

Andrzej Schleser, Polskie Domy Drewniane

Jacek Jancewicz, Fundacja Edukacji Energetycznej Społeczeństwa 4E

Powszechne i tanie budownictwo z drewna masywnego – doświadczenia polskich “Poniatówek”

Universal and inexpensive massive wood construction – Polish “Poniatówka” experience

 

14.30. LUNCH

Zobacz  agendę/see program

 

Partnerzy Premium


 

Witaj drogi Kliencie!

Dnia 25 Maja 2018 weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – w skrócie RODO!
W Forestor, chcemy zapewnić Ci jak najlepsze usługi, aby mieć pewność, że będziesz chciał(a) korzystać z nich dziś, jutro i w przyszłości. Naszym celem jest także otwartość i przejrzystość. Chcemy jasno poinformować użytkowników o danych osobowych, które zbieramy w celu świadczenia usług, o tym, jak są one wykorzystywane i komu je udostępniamy.

Dlatego zapraszamy Cię do zapoznania się z naszą “Polityką Prywatności” ,a w razie niejasności zapraszamy Cie do kontaktu!

Pozdrawiamy!
Zespół Forestor