Program konferencji

Polska stała się jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków budownictwa drewnianego w Europie. Z kraju, w którym technologia drewniana była niemal nieobecna w statystykach wznoszonych budynków (2%), rozwijamy się w kierunku znaczącego producenta nie tylko tworzyw konstrukcyjnych, ale także wykonawcy budynków w różnych technologiach drewnianych. Umiejętnie czerpiemy ze zdobyczy technologicznych i know-how bardziej doświadczonych krajów, takich jak Niemcy, Szwecja, Norwegia, USA, ale także wdrażamy własne rozwiązania, pomysły, patenty.
W ramach kolejnej edycji Forum Holzbau Polska 2024 chcemy promować nowoczesne rozwiązania w dziedzinie budownictwa drewnianego, pokazać aktywność naukowców, pomysły architektów i odwagę oraz doświadczenie inwestorów budowlanych, którzy sięgają po drewno. 

Wtorek 23/04/2024
 
12.00-14.30
Uwaga!
Referaty wygłaszane przez prelegentów z zagranicy będą tłumaczone symultanicznie (system słuchawek) na język polski (EN/PL)
SESJA OTWIERAJĄCA A
Budynki drewniane – wymagania przyszłości
moderator: dr Małgorzata Wnorowska

1. Drewno masywne – lepsza, szybsza, tańsza i odnawialna alternatywa dla tradycyjnych materiałów.
Robert Malczyk, Timber Engineering, Kanada (PL/EN)

2. Budownictwo hybrydowe – domy systemowe pod klucz,
Izabela Fornalczyk, Grzegorz Beska, B&O Gruppe, Niemcy (PL/EN)

3. Ocena barier i czynników sprzyjających szerszemu zastosowaniu konstrukcji prefabrykowanych
dr Ellika Taveres-Cachat, Modulize, Norwegia (EN/PL)
14.30-15.30. Przerwa lunchowa w przestrzeni wystawców
 
15.30-17.00 SESJA B
Budynki wielopiętrowe: obiekty mieszkalne i użyteczności publicznej.

moderator: arch. Magda Szabert
1. Pokonywanie barier w realizacji budynków z CLT. Perspektywa 20 lat doświadczeń na europejskich placach budowy. Cz. 1
Gareth Mason, Stora Enso, UK (EN/PL)

2. Pokonywanie barier w realizacji budynków z CLT. Perspektywa 20 lat doświadczeń na europejskich placach budowy. Cz. 2
Adedayo Shittu-Balogun Eurban, Wielka Brytania (EN/PL)

3. Wymagające konstrukcje drewniane – współpraca jest kluczem do sukcesu. Spostrzeżenia i doświadczenia ze Szwajcarii.
Reto Schneider/Neue Holzbau Szwajcaria
(EN/PL)
15.30-16.30 (sala orangerii)
Debata networkingowa

Budujemy z drewna masywnego.
Jakie mamy oczekiwania wobec dostawców drewna C24, KVH, CLT, HBE?
Certyfikaty, normy, jakość, obsługa klienta.
Co wpływa na ceny materiałów drzewnych?
Dlaczego w Polsce produkuje się tak mało drewna konstrukcyjnego?
Zapasy magazynowe czy produkcja just in time?

debatę poprowadzi:
Szymon Karwowski, Sylva

17.00-17.30 Przerwa kawowa w przestrzeni wystawców
17.30-19.00SESJA C
Budownictwo drewniane w odpowiedzi na zmiany klimatyczne: trzęsienia ziemi, huragany, pożary.
Moderator: arch. Wojciech Pilacki

1. Projekt Tallwood – Test sejsmiczny na 10-piętrowym budynku z drewna
Nicolas Honore, Simpson Strong-Tie, Francja (EN/PL)

2. Zniszczenia pozornie niekonstrukcyjnych elementów budynku na skutek oddziaływania wiatru. Analiza obliczeniowa struktur wentylowanych w budownictwie drewnianym
Aleksander Klembokowski, Olsen, Polska (PL/EN)

3. Wymagania przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynków o konstrukcji drewnianej – stan obecny oraz przewidywane kierunki zmian
Piotr Smardz, Inpebo (PL/EN)
19.00Toast w przestrzeni wystawienniczej
19.30- 23.59UROCZYSTA KOLACJA
Środa 24/04/2024
 
8.30-9.30Poranna kawa w strefie wystawców
9.30-11.00 SESJA D
Budownictwo drewniane – spojrzenie młodych inżynierów (Holzbau Master)
Moderator: Sylwia Modzelewska

1. Projekt wieży widokowej o konstrukcji drewnianej
Agnieszka Janas, Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa

2. Ośrodek edukacyjno – terapeutyczny dla dzieci w spektrum autyzmu w dzielnicy Wilanów w Warszawie
Julia Ziółkowska, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Wydział Architektury

3. Analiza energetyczna, wilgotnościowa i kosztowa budynku wielorodzinnego z drewna klejonego krzyżowo CLT. Porównanie z istniejącym obiektem wykonanym w technologii tradycyjnej
Andrzej Ossowski, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
11.00-11.30PRZERWA KAWOWA
11.30 – 12.30SESJA E
Drewno w budynkach przemysłowych i publicznych
Moderator: inż. Jakub Przepiórka

1. Innowacyjne konstrukcje gięto-klejone vs zgodność z norma EN 14080.
Waldemar Myśliński, Julia Bitter

2. Zamówienia publiczne w budownictwie drewnianym na przykładzie realizacji w Lasach Państwowych,
Maja Rzymska, Lasy Państwowe
11.30-12.30 | Debata – sala Oranżerii
Czy budowanie z drewna jest/będzie zdrowe dla człowieka i środowiska?
Projektowanie budynków pasywnych, termomodernizacja.
Kompromis między designem a energooszczędnością.
Współczynniki, obliczenia, biurokracja.
Nowe wymagania – dyrektywy unijne – jak zmienią sposób budowania i projektowania.

debatę poprowadzi: arch. Tomasz Mielczyński, TXMA
12.30 – 13.00 PRZERWA KAWOWA
13.00-14.00 | SESJA KOŃCOWA F
Budownictwo drewniane w Polsce – dobre wzorce na przyszłość
Moderator: dr Małgorzata Wnorowska

1. Drewno w przestrzeni miejskiej: biblioteka i budynek biurowy w Warszawie.
arch. Magda Pios, Ambient

2. Polskie moduły budują europejskie osiedla. Jak budować relacje, konsorcja i wizerunek zagranicą?
Theodor Kaczmarczyk, MOD21

Sesja studencka Master Holzbau

Obok sesji przygotowanych przez profesjonalistów branży konstrukcji drewnianych, wzorem ubiegłego roku odbędzie się sesja, w której trzech dyplomantów uczelni wyższych publicznie bronić będzie tez swoich prac dyplomowych: inżynierskich i magisterskich. Formuła taka znana jest w przypadku rozpraw doktorskich – założenia pracy i wyniki badań przedstawiane są w formie prezentacji, a prócz promotora i recenzentów przysłuchują się temu także zaproszeni goście. Tymi gośćmi w przypadku sesji Holzbau Master będą uczestnicy Forum Holzbau Polska 2024. Każdy będzie mógł wejść na salę i posłuchać prezentowanych prac dyplomowych. Zgłoszenia przesłały nam uczelnie z całej Polski. Do finałowej sesji wybrano:

Sesja Holzbau Master to okazja do poznania wchodzących na rynek pracy, świeżo upieczonych absolwentów. Umiejętności prezentacji, wystąpień publicznych i formułowania argumentów to niewątpliwie duże atuty. Temat pracy dyplomowej zazwyczaj odzwierciedla szczegółowe zainteresowania absolwenta i wskazuje dziedzinę, w którą przez wiele miesięcy zgłębiał studiując literaturę przedmiotu, badając otoczenie rynkowe i wykonując szczegółowe analizy.

Mamy nadzieję, że sesja Holzbau Master otworzy przed nimi ścieżki kariery w branży konstrukcji drewnianych, pozwoli połączyć z przyszłymi pracodawcami czy partnerami biznesowymi.

Partnerzy sesji studenckiej