Agenda/Program

Polska stała się jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków budownictwa drewnianego w Europie. Z kraju, w którym technologia drewniana była niemal nieobecna w statystykach wznoszonych budynków (2%), rozwijamy się w kierunku znaczącego producenta nie tylko tworzyw konstrukcyjnych, ale także wykonawcy budynków w różnych technologiach drewnianych. Umiejętnie czerpiemy ze zdobyczy technologicznych i know-how bardziej doświadczonych krajów, takich jak Niemcy, Szwecja, Norwegia, USA, ale także wdrażamy własne rozwiązania, pomysły, patenty. W ramach kolejnej edycji Holzbau Forum Polska 2020 chcemy promować polską myśl w dziedzinie budownictwa drewnianego, pokazać aktywność naszych naukowców, pomysły polskich architektów i odwagę polskich inwestorów budowlanych, którzy sięgają po drewno. 

PONIEDZIAŁEK 5/10/2020

15.15 – 16.00 Powitalna kawa w strefie wystawienniczej
16.00-17.30 SESJA OTWIERAJĄCA A 
Drewno w konstrukcjach hybrydowych 
  1. Drewno czy żelbet? – wybór z perspektywy dewelopera. Józef Wojciechowski, J.W.Construction
  2. Drewno i stal w konstrukcjach wielokondygnacyjnych. Dobrze zgrany duet? mgr inż. Robert Morawski
17.30-18.00 Przerwa kawowa w przestrzeni wystawców

18.00-19.30  Sesja B Budynek drewniany widziany w przekroju

1. Prawidłowe rozwiązania strukturalne przegród obiektu o konstrukcji szkieletowej. arch. Wojciech Pilacki

2. Błędy na etapie projektowania budynków szkieletowych i dachów oraz ich skutki na etapie wykonawczym. inż. Artur Lewiński

3. Przewaga drewna klejonego w konstrukcji dachowej o skomplikowanym kształcie na przykładzie budowy Muzeum Pamięć i Tożsamość w Toruniu. arch. Tomasz Mikrut

19.30- 23.00 UROCZYSTA KOLACJA 

WTOREK 6/10/2020
8.30-9.30 Poranna kawa w strefie wystawców
9.30-11.00 SESJA C Drewno w konstrukcjach dachowych

1. Drewno w nowoczesnych konstrukcjach dachowych. Praktyczne rozwiązania. dr hab. inż. Dariusz Bajno

2. . Belki dwutrapezowe z drewna klejonego warstwowo z otworami w strefie kalenicy – aspekty projektowe i teoretyczne. prof. dr hab inż. W. Gilewski, mgr inż. P. Brodniewicz

3. Konstrukcja zadaszenia sceny w formie kopuły sferycznej z drewna klejonego- od koncepcji do etapu budowy, inż. Adam Kotarski, Modulam

11.00-11.30  PRZERWA KAWOWA

11.30 – 13.00 SESJA D Trwałość i sztywność konstrukcji z drewna

1. Budynek  użyteczności publicznej  z CLT z perspektywy wymogów polskiego prawa budowlanego. Realizacja obiektu magazynowo-biurowego w Knurowie. inż Sławomir Pawelczykinż. arch. Michał Piecowski

2. Wpływ biokorozji na trwałość budowli drewnianych, prof. dr hab. Piotr Witomski

3. Analiza sztywności przestrzennej wielokondygnacyjnych budynków szkieletowych. inż. Rafał Roszczyc

13.00 – 13.30  PRZERWA KAWOWA 

13.30-15.00 SESJA KOŃCOWA 
  1. 100% drewna w budynku użyteczności publicznej – Centrum Promocji Drewna w Jacie (Polska), Robert Borkowski

2. Nowa polska technologia paneli klejonych pozwalająca na rezygnację z klasycznych podwalin i oczepów,
mgr inż. Michał Ziętara

3. Budownictwo drewniane w kontekście celów zrównoważonego rozwoju.
arch. Magdalena Pios, Stowarzyszenie Architektów Polskich

15.00. LUNCH