Agenda/Program

Polska stała się jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków budownictwa drewnianego w Europie. Z kraju, w którym technologia drewniana była niemal nieobecna w statystykach wznoszonych budynków (2%), rozwijamy się w kierunku znaczącego producenta nie tylko tworzyw konstrukcyjnych, ale także wykonawcy budynków w różnych technologiach drewnianych. Umiejętnie czerpiemy ze zdobyczy technologicznych i know-how bardziej doświadczonych krajów, takich jak Niemcy, Szwecja, Norwegia, USA, ale także wdrażamy własne rozwiązania, pomysły, patenty. W ramach kolejnej edycji Holzbau Forum Polska 2020 chcemy promować polską myśl w dziedzinie budownictwa drewnianego, pokazać aktywność naszych naukowców, pomysły polskich architektów i odwagę polskich inwestorów budowlanych, którzy sięgają po drewno. 

 

PROGRAM KONFERENCJI:

PONIEDZIAŁEK 25/04/2022

15.15 – 16.00 Powitalna kawa w strefie wystawienniczej
16.00-17.30 SESJA OTWIERAJĄCA A  Budynki drewniane  – wymagania przyszłości 
17.30-18.00 Przerwa kawowa w przestrzeni wystawców
18.00-19.00  Sesja B Drewno na coraz wyższym piętrze
19.30- 23.00 UROCZYSTA KOLACJA 

WTOREK 26/04/2022

8.30-9.30 Poranna kawa w strefie wystawców
9.30-11.00 SESJA C  Budynki modułowe – rozwiązania techniczne
11.00-11.30  PRZERWA KAWOWA
11.30 – 13.00 SESJA D  Prefabrykacja i cyfryzacja
13.00 – 13.30  PRZERWA KAWOWA 
13.30-14.30 SESJA KOŃCOWA – Budownictwo drewniane w Polsce -dobre wzorce
14.30. LUNCH