Agenda/Program

Polska stała się jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków budownictwa drewnianego w Europie. Z kraju, w którym technologia drewniana była niemal nieobecna w statystykach wznoszonych budynków (2%), rozwijamy się w kierunku znaczącego producenta nie tylko tworzyw konstrukcyjnych, ale także wykonawcy budynków w różnych technologiach drewnianych. Umiejętnie czerpiemy ze zdobyczy technologicznych i know-how bardziej doświadczonych krajów, takich jak Niemcy, Szwecja, Norwegia, USA, ale także wdrażamy własne rozwiązania, pomysły, patenty. W ramach kolejnej edycji Holzbau Forum Polska 2020 chcemy promować polską myśl w dziedzinie budownictwa drewnianego, pokazać aktywność naszych naukowców, pomysły polskich architektów i odwagę polskich inwestorów budowlanych, którzy sięgają po drewno. 

PROGRAM KONFERENCJI:

PONIEDZIAŁEK 21/06/2021

15.15 – 16.00 Powitalna kawa w strefie wystawienniczej
16.00-17.30 SESJA OTWIERAJĄCA A  Budynki drewniane  – wymagania przyszłości 

Dr inż. Arch. Michał Pierzchalski, KAPE, Dom pasywny drewniany w perspektywie 2050 roku

Dr hab. Paweł Kozakiewicz, dr hab. Piotr Borysiuk, SGGW, CLT, HBE i co dalej? Nowe tworzywa budowlano-konstrukcyjne na bazie drewna

17.30-18.00 Przerwa kawowa w przestrzeni wystawców
18.00-19.00  Sesja B Optymalizacja i rozbudowa obiektów

Robert Starzyński, Molostudio, Optymalne projektowanie domu jednorodzinnego

Maciej Sidorowicz, NOTO Studio, Rozbudowa budynku w technologii szkieletowej na przykładzie realizacji w Garbatce-Letnisku

19.30- 23.00 UROCZYSTA KOLACJA 

WTOREK 22/06/2021

8.30-9.30 Poranna kawa w strefie wystawców
9.30-11.00 SESJA C  Konstrukcje CLT 

Katarzyna Waloryszek, Marcin Waloryszek, Makaa, Konstrukcja CLT w obiekcie hotelowym. Wyzwania projektowe, społeczne i ekologiczne a  możliwości technologiczne.

Bartosz Saganowski, Modus-House, Projektowanie konstrukcji budynków użyteczności publicznej pod kątem przepisów pożarowych. Przykład realizowanego w Polsce budynku przedszkolnego.

Rafał Roszczyc, Analiza sztywności przestrzennej budynków z CLT

11.00-11.30  PRZERWA KAWOWA
11.30 – 13.00 SESJA D  Prefabrykacja budynków szkieletowych

Maciej Borowiak, Brewa, Inteligentny dom prefabrykowany – projekt, logistyka, finansowanie z perspektywy inwestora

Bartosz Osiwała, Proeco, Prefabrykacja na zlecenie. Doświadczenie wykonawcy z realizacji domu w Kaliszu.

Radosław Bańkowski,  Janusz Brol, Wood Core House,  Prefabrykacja budynków jedno- i wielorodzinnych w autorskiej technologii modułów szkieletowych

13.00 – 13.30  PRZERWA KAWOWA 
13.30-14.30 SESJA KOŃCOWA – Budownictwo drewniane w Polsce -dobre wzorce

Adam Dudko, Pracownia Proporcji, Kompozyt drzewny MHM (Massiv Holz Mauer) zlicowany ze stalą w konstrukcji domu mieszkalnego w Polsce
Bartosz Królczyk, Akademia Pasywna, Domy zero-emisyjne w standardzie pasywnym

14.30. LUNCH