Agenda/Program

Polska stała się jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków budownictwa drewnianego w Europie. Z kraju, w którym technologia drewniana była niemal nieobecna w statystykach wznoszonych budynków (2%), rozwijamy się w kierunku znaczącego producenta nie tylko tworzyw konstrukcyjnych, ale także wykonawcy budynków w różnych technologiach drewnianych. Umiejętnie czerpiemy ze zdobyczy technologicznych i know-how bardziej doświadczonych krajów, takich jak Niemcy, Szwecja, Norwegia, USA, ale także wdrażamy własne rozwiązania, pomysły, patenty.

W ramach kolejnej edycji Holzbau Forum Polska 2020 chcemy promować polską myśl w dziedzinie budownictwa drewnianego, pokazać aktywność naszych naukowców, pomysły polskich architektów i odwagę polskich inwestorów budowlanych, którzy sięgają po drewno. 

MONDAY 5/10/2020

16.00-17.30
SESJA OTWIERAJĄCA A 
Drewno w konstrukcjach hybrydowych 
  1. Drewno i żelbet
  2. Drewno i stal w konstrukcjach wielokondygnacyjnych. Dobrze zgrany duet? mgr inż Robert Morawski
17.30-17.45 przerwa kawowa | coffee break

17.45-19.30  Sesja B
Budynek drewniany widziany w przekroju

1. Prawidłowe rozwiązania strukturalne przegród obiektu o konstrukcji szkieletowej. arch. Wojciech Pilacki

2. Błędy na etapie projektowania budynków szkieletowych i dachów oraz ich skutki na etapie wykonawczym. inż. Artur Lewiński

3. Jak prawidłowo zaprojektować budynek, by wykorzystać przewagę drewna? arch. Tomasz Mikrut

19.30- 23.00 UROCZYSTA KOLACJA | GALA DINNER

6/10/2020
9.30-11.00 SESJA C
Drewno w konstrukcjach dachowych

1. . Belki dwutrapezowe z drewna klejonego warstwowo z otworami w strefie kalenicy – aspekty projektowe i teoretyczne. prof. dr hab inż. W. Gilewski, mgr inż. P. Brodniewicz

2. . Konstrukcja zadaszenia sceny w formie kopuły sferycznej z drewna klejonego- od koncepcji do etapu budowy, inż. Adam Kotarski, Modulam

3. Drewno w nowoczesnych konstrukcjach dachowych. Praktyczne rozwiązania. dr hab. inż. Dariusz Bajno

11.00-11.15  PRZERWA KAWOWA | COFFEE BREAK

11.15 – 12.45 SESJA D Trwałość i sztywność konstrukcji z drewna

1. Budynek  użyteczności publicznej  z CLT z perspektywy wymogów polskiego prawa budowlanego. Realizacja obiektu magazynowo-biurowego w Knurowie.
inż. arch. Michał Piecowski

2. Wpływ biokorozji na trwałość budowli drewnianych, prof. dr hab. Piotr Witomski

3. Analiza sztywności wielokondygnacyjnych budynków szkieletowych na przykładzie realizowanych obiektów. inż. Rafał Roszczyc

12.45 – 13.00  PRZERWA KAWOWA | COFFEE BREAK

13.00-14.30 SESJA KOŃCOWA | CLOSING SESSION
  1. Nowa polska technologia paneli klejonych pozwalająca na rezygnację z klasycznych podwalin i oczepów.

2 Kompozyt drzewny MHM (Massive Holz Mauer) zlicowany ze stalą w konstrukcji domu mieszkalnego w Polsce, arch. Adam Dudko

 

14.30. LUNCH