Tradycja i innowacja. Budynek edukacyjny z drewna klejonego krzyżowo w Leśnym Ogrodzie Botanicznym Marszewo

Dr inż. arch. Damian Poklewski – Koziełł, mgr inż. arch. Marcin Gierbienis Jesteśmy w Polsce, w obszarze Parku Krajobrazowego, w leśnym pejzażu kiedyś tak typowym dla państw Europy Środkowej. Dziś ochrona lasów jest szczególnie ważna w dobie postępującej urbanizacji, a…

Termomodernizacja z wykorzystaniem lekkich elementów prefabrykowanych

Tomasz Sasin, Politechnika Warszawska Budownictwo mieszkaniowe w Polsce oraz Unii Europejskiej jest przedmiotem wielu regulacji prawnych i zmian związanych z inicjatywami mającymi na celu pomóc przekształcić UE w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę. Kluczową strategią dla budynków jest „Fala Renowacji”…