James Hardie: połączenie drewna z płytą gipsowo-włóknową. Co nam daje?

Płyty gipsowo-włóknowe fermacell® w konstrukcjach z drewna

Płyty gipsowo-włóknowe fermacell® uzupełniają zalety drewna jako materiału budowlanego swoimi właściwościami materiałowymi, które są podobne do drewna i właściwościami obróbki, która przebiega szybko, a ponadto oferują decydujące argumenty przy porównaniu z innymi materiałami budowlanymi, takimi jak płyty drewnopochodne.

Ekonomicznie

W budownictwie drewnianym można wykorzystać w większości zastosowań tylko jeden typ płyty. Płyty gipsowo-włóknowe fermacell® mogą być uniwersalnie stosowane: konstrukcyjnie jako płyty budowlane, ognioochronnie jako płyty przeciwpożarowe oraz płyty do pomieszczeń mokrych /wilgotnych; fermacell® można stosować w konstrukcjach ścian i w równym stopniu w konstrukcjach stropów. Dla większości wymagań – również w zakresie ochrony przeciwpożarowej – poszycie jednowarstwowe jest całkowicie wystarczające. Tak to jest, gdyż płyty są szczególnie stabilne i odporne na obciążenia, a to dzięki specjalnemu procesowi produkcyjnemu, w którym włókna z papieru z recyklingu są prasowane razem z gipsem i wodą pod wysokim ciśnieniem. Ponadto, realizacja jednowarstwowego poszycia przy stosowaniu tylko jednego typu płyt – płyt gipsowo-włóknowych fermacell® – staje się szczególnie ekonomiczna. Mniejsze zapotrzebowanie na materiał wyraźnie obniża koszty i zapewnia krótszy czas obróbki.

Obróbka wstępna /prefabrykacja

Prefabrykacja poszczególnych elementów budowlanych odbywająca się szybko, niezależnie od pogody i w idealnych warunkach, gwarantuje wysoką jakość wykonania elementów, umożliwia terminowe planowanie i montaż oraz zapewnia krótki czas budowy. Przy montażu płyt gipsowo-włóknowych fermacell®  nie jest konieczne uwzględniania czasu aklimatyzacji płyt. Można je montować natychmiast po dostarczeniu, bez straty czasu. To przyśpiesza cały proces prefabrykacji i wiąże się z mniejszą pojemnością magazynowania. To uwalnia przestrzeń dla nowych projektów i zwiększa rentowność.

Statyka

Ze względu na wysoką stabilność, płyty gipsowo-włóknowe fermacell® mogą być stosowane jako nośne i jako usztywniające elementy konstrukcyjne; także, mogą być stosowanie jako poszycie lub okładziny elementów konstrukcyjnych.

Bezpieczeństwo w przypadkach trzęsienia ziemi

Płyty gipsowo-włóknowa fermacell® są trwałe – także gdy ziemia się trzęsie; płyty fermacell® można stosować na obszarach zagrożonych trzęsieniami ziemi w jedno- i wielokondygnacyjnych budynkach w technologii szkieletu drewnianego w systemie modułowym. Odpowiednia przydatność została potwierdzona licznymi badaniami w różnych instytutach europejskich.

Ochrona akustyczna

Konstrukcje z poszyciem jednowarstwowym z płyt gipsowo-włóknowych fermacell® osiągają lepsze wartości izolacyjności akustycznej niż np. konstrukcje z poszyciem dwuwarstwowym z płyt drewnopochodnych. Różne jednostki badawcze potwierdziły doskonałe właściwości dźwiękochłonne płyt gipsowo-włóknowych fermacell®.

Ochrona przeciwpożarowa

Konstrukcja drewniana z płytami gipsowo-włóknowymi  fermacell® jest również bezpieczna w przypadku pożaru. Płyty fermacell® są sklasyfikowane jako niepalne zgodnie z wymogami klasy materiałów budowlanych A2 i oferują tym samym niezawodną i wysoką ochronę przeciwpożarową. Konstrukcje drewniane pokryte z obu stron jedną warstwą płyt gipsowo-włóknowych fermacell®, osiągają bez problemu klasę odporności ogniowej F60.

Zdrowy klimat w pomieszczeniu

Drewno, jako naturalny materiał budowlany, przyczynia się do przyjemnego klimatu w pomieszczeniach. Płyty gipsowo-włóknowe fermacell® uzupełniają te właściwości dzięki regulowaniu wilgotności powietrza i temperatury. Ponieważ produkcja płyt gipsowo-włóknowych fermacell®  odbywa się na bazie naturalnych surowców, bez dodatków klejów, nie zawierają one żadnych szkodliwych dla zdrowia substancji, takich jak formaldehyd. Są one praktycznie bezemisyjne. Pozytywne właściwości pod względem biologii budowlanej płyt gipsowo-włóknowych fermacell® zostały potwierdzone przez Institut für Baubiologie /Instytut Biologii Budowlanej w Rosenheim pieczęcią IBR oraz przez renomowany eco-Institut / eco- Instytut w Kolonii certyfikatem “Produkt o niskiej emisji”.

Polubisz? Polecisz?