Budynek CLT na terenie sejsmicznym

Firma EGOIN SA otrzymał kontrakt na wykonanie projektu 35 mieszkań w konstrukcji drewnianej w mieście Girona w Hiszpanii. Jako materiał budowlany wybrano drewno klejone krzyżowo (CLT) ze względu na zdolność filtrowania CO2, możliwość zastosowania w dowolnych formach architektonicznych, oraz charakter materiału wpisującego się w filozofię zrównoważonego rozwoju.

Ponieważ budynek znajduje się w obszarze sejsmicznym, właściwości drewna (niska masa własna oraz duża, w porównaniu do betonu, ciągliwość) przyczyniają się do zmniejszenia wpływu dynamicznych oddziaływań poziomych. Konstrukcja obiektu to sześciokondygnacyjny układ ze ścian z drewna CLT, które są efektywne w  przenoszeniu sił poziomych i pionowych.

Ponadto, dzięki prefabrykowanym płytom CLT czas montażu wyniósł zaledwie 6 tygodni. Zadbano o minimalizację mostków termicznych, dzięki czemu można łatwiej kontrolować poziom wilgotności w panelach i tym samym zapewnić optymalne warunki wewnątrz budynku.

Firmy EGOIN i Estudi M103 SLP, korzystając z oprogramowania Dlubal, współpracowały podczas całego procesu projektowego pod nadzorem Blazquez Guanter SLP. Do przeprowadzenia analizy statyczno-wytrzymałościowej i uwzględnienia sztywności ortotropowej wykorzystano program RFEM i moduł dodatkowy RF-LAMINATE.
Drewno CLT ma zdolność przenoszenia obciążeń dwukierunkowych, dzięki czemu istnieje możliwość zapewnienia zwiększonej sztywności konstrukcji, w porównaniu do jednoosiowych układów konstrukcyjnych.
W RFEM z łatwością możliwe było uwzględnienie zwolnień liniowych, bazując na rzeczywistych modelach złącz i uwzględniając ich sztywność oraz zachowanie nieliniowe. Wykresy liniowe sił w złączach również zostały stworzone w RFEM, aby z wykorzystaniem modułu dodatkowego RF-LIMITS móc poprawnie dobrać połączenia na etapie projektowania. Wyznaczenie częstości drgań własnych oraz analizę spektrum odpowiedzi zgodnie z hiszpańską normą NCSE-02 dokonano z wykorzystaniem modułu dodatkowego RF-DYNAM Pro.

Firma Dlubal będzię jednym z wystawców Forum Holzbau Polska 2020. Biorąc udział w konferencji masz szansę poznać najlepsze narzędzia informatyczne do pracy w nowoczesnej branży konstrukcji drewnianych.

Polubisz? Polecisz?