proHolz Student Trophy zainaugurowany. Można już przesyłać prace konkursowe

Z czym kojarzy się Wiedeń. Być może niedługo nie tylko ze wspaniałą zabytkową architekturą, ale również nowoczesnym budownictwem z drewna. Na to liczy proHolz Austria, które wraz z partnerskimi instytucjami zainaugurowało 19 września na Politechnice Wiedeńskiej konkurs proHolz Student Trophy.

Piątą edycję międzynarodowego konkursu zapoczątkowało przemówienie inauguracyjne Juriego Troya z Katedry Projektowania i Budownictwa Drewnianego na Obszarach Miejskich oraz wprowadzenie Kathariny Bayer, przewodniczącej jury.

Ideą proHolz Student Trophy jest wykorzystanie drewna jako materiału budowlanego do rozwoju nowoczesnych i zrównoważonych miast. Ma ono posłużyć jako główny materiał budowlany do rozbudowy lub nadbudowy istniejącej infrastruktur na trzech wybranych w centrum Wiednia działkach. Pula nagród tegorocznej edycji wynosi łącznie 15 000 Euro.

Studenci architektury i budownictwa, w tym roku po raz pierwszy również z polskich uczelni, mogą do 1 marca 2024 r. zgłaszać prace konkursowe.

Projekty konkursowe należy zgłaszać poprzez formularz dostępny na stronie:

https://www.proholz.at/en/student-trophy/competition

Opis zadań, informacje o 3 placach budowy, ich lokalizacja, zdjęcia i dokumentacja są dostępne się na stronie konkursu:

https://www.proholz.at/student-trophyhttps://www.proholz.at/en/ausbildung/proholz-student-trophy

Polubisz? Polecisz?