Termomodernizacja z wykorzystaniem lekkich elementów prefabrykowanych

Tomasz Sasin, Politechnika Warszawska Budownictwo mieszkaniowe w Polsce oraz Unii Europejskiej jest przedmiotem wielu regulacji prawnych i zmian związanych z inicjatywami mającymi na celu pomóc przekształcić UE w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę. Kluczową strategią dla budynków jest „Fala Renowacji”…