UKCA będzie obowiązkowy od 2025

Skutkiem BREXIT-u dla firm eksportu produkty do Wielkiej Brytanii będą szczególnie odczuwalne od 30 czerwca 2025 r. Wówczas drewno klejone warstwowo, drewno lite klejone, drewno klejone blokowo, drewno klejone z dużymi złączami klinowymi i/lub drewno klejone krzyżowo będzie wymagało odrębnej certyfikacji i oznakowania UKCA (UKCA = United Kingdom Conformity Assessed). Wiele firm już o taką certfyikację zadbało, a wśród nich jest m.in Hasslacher Norica Timber.

Po wyjściu z Unii Europejskiej, Wielka Brytania (Anglia, Walia i Szkocja) przyjęła nowe przepisy w celu zastąpienia przepisów prawa wspólnotowego. Jedną z głównych zmian regulacyjnych było odejście od unijnego oznakowania CE – na rzecz nowoutworzonej brytyjskiej jednostki ds. oceny zgodności (UKCA). Marka UKCA ma duży wpływ na łańcuchy dostaw na całym świecie i jest niezbędna dla każdej firmy handlującej z Wielką Brytanią.

Polubisz? Polecisz?