Sztywność przestrzenna wielokondygnacyjnych budynków szkieletowych

Oddziaływania sejsmiczne i parasejsmiczne w Polsce dotyczą niewielkiej grupy obiektów. Natomiast oddziaływaniom wiatru poddany jest w zasadzie każdy obiekt budowlany. Budynki o konstrukcji szkieletowej są budynkami z definicji konstrukcjami lekkimi. Ten fakt zwiększa istotność oddziaływania wiatru.

Aktualnie (maj 2020 r.) najwyższy budynek o konstrukcji wykonanej z drewniana na świecie to Mjøstårnet. Obiekt zbudowano w Norwegii w marcu 2019 r. Wysokość budynku to 85,4 m. Jego konstrukcja  jest konstrukcją szkieletową. Sztywność przestrzenną budynku zapewniają diagonalnie rozmieszczone drewniane elementy prętowe.

Na podstawie grafiki i widocznych gabarytów przekroi elementów stężenia, dostrzegalne są różnice w zapotrzebowaniu sztywności przestrzennej na poszczególnych kierunkach i można wywnioskować, który kierunek oddziaływania wiatru jest bardziej kłopotliwy. Fotografia konstrukcji przedstawiająca narożnik budynku w przyziemiu, pozwala oszacować skalę gabarytów elementów konstrukcji oraz istotność problematyki kształtowania złącz.

W swoim wystąpieniu na Forum Holzbau Polska Rafał Roszczyc, projektant konstrukcji drewnianych,  skupi się na zagadnieniach związanych ze sztywnością przestrzenną budynków o konstrukcji realizowanej z lekkich ram drewnianych z poszyciem.

Zapraszamy!

Polubisz? Polecisz?