Jagram Pro: Gięcie drewna na minimalnych promieniach

Drewno konstrukcyjne – drewno klejone warstwowo – daje najlepsze efekty pod kątem przenoszenia ciężarów, statyki oraz estetyki: przestrugane 4-stronnie, z dokładną obróbka na maszynach CNC. Indywidualna technologia, opierająca się na cienkich lamelach (TCLwood618®), pozwala osiągać bardzo mocno wygięte kształty, już przy R-15 cm!

Selekcja rozpoczyna się od wyboru dostawcy tarcicy zarówno pod względem powtarzalności surowca, jego wilgotności oraz jakości. Wszystkie wady, mogące wpływać na jakość oraz wytrzymałość końcowego elementu, zostają wycięte.

Lamele, czyli cienkie warstwy drewna, zostają sklejone do pożądanej wysokości oraz długości. Następnie nadaje im się odpowiedni kształt łuku oraz wykańcza zgodnie z potrzebami Klientów. Laboratorium bada każdą partię sklejonego surowca – następuje końcowa kontrola gotowych elementów.

Drewno konstrukcyjne klejone warstwowo KDK / BSH jest najbardziej zaawansowaną formą drewna budowlanego/konstrukcyjnego o unikalnych cechach fizycznych. Ma przewagę nie tylko nad KVH, czyli drewnem litym, ale również nad innymi materiałami konstrukcyjnymi, jest materiałem elastycznym.

Indywidualna i opatentowana technologia TCLwood618®, stwarza dodatkowy atut, jakim jest uzyskiwanie dowolnych kształtów, dzięki zastosowaniu bardzo cienkich lamel

Rozwój TCLwood618 to ogromna zmiana w produkcji lukarn i innych specyficznych elementów konstrukcyjnych dziś zarezerwowanych w dużej mierze dla sklejki, OSB, czy prostego drewna klejonego, a następnie wycinanego w łuk. Technologia pozwala na uzyskiwanie wyszukanych kształtów, co w coraz mniejszej przestrzeni publicznej jest szczególnie istotne. Możliwość gięcia drewna, na minimalnych promieniach (R-15 cm), daje szansę projektom, których w standardowej technologii nie da się zaprojektować i zrealizować. Obserwując światowe trendy, mamy świadomość, że takich projektów będzie coraz więcej.Poza tymi oczywistymi przesłankami technicznymi, mamy jeszcze powody czysto estetyczne. Elementy wyprodukowane w technologii TCLwood, to dowolność tworzenia gotowych i niepowtarzalnych konstrukcji, to możliwość realizacji idei i wielkich projektów, których realizacja była trudna lub wręcz niemożliwa. To eliminowanie ograniczeń i tworzenie szans. Nowoczesna technologia pozwala pozwala produkować elementy już od 1 sztuki!

Dowiedz się więcej: Sprawdź technologię TCLwood618

 

Polubisz? Polecisz?