Egger: OSB 4 Top bez klejów formaldeydowych

Elementy płyty OSB 4 Top są ze sobą spajane bez użycia formaldehydu, z wykorzystaniem żywic syntetycznych. To nowe podejście firmy EGGER do spełniania wymogów ekologicznych względem materiałów konstrukcyjnych z drewna. Płyta OSB 4 Top ma budowę trójwarstwową. W przypadku produkcji płyt o grubości do 40 mm do warstw o wysokiej gęstości stosowane są wyłącznie wióry z drewna drzew iglastych.
Płyty OSB 4 Top maj wysoki współczynnik oporu dyfuzyjnego wynoszącym 200 i szczelnością powierzchniową <0,12 m³ / m² × h.

 

Płytę stosuje się do poszycia ścian szkieletowych zewnętrznych i wewnętrznych jak również do pokrycia krokwi dachowych.  Dzięki wysokiej sztywności wytrzymałości na zginanie nie jest problemem stosowanie cięższych materiałów izolacyjnych między krokwiami np. celulozy, stosując standardowe odstępy. Płyty OSB 4 Top nadają się również do stosowania na zewnątrz płaskich lub skośnych
dachów, jako płyty przenoszące obciążenie. 

Płyta OSB 4 Top wykorzystywana do konstrukcji drewnianych jest również objęta dodatkowym, dobrowolnym nadzorem zewnętrznym przez Instytut Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI), Braunschweig.

Polubisz? Polecisz?