ISO 19650 w praktyce budownictwa drewnianego

ISO 19650 to międzynarodowa norma zarządzania informacjami przez cały cykl życia obiektu budowlanego za pomocą modelowania informacji o budynku. Jak stosować ją w praktyce budownictwa drewnianego? Opowie o tym arch. Tomasz Rospędek, RR Architekci, który zrealizował w ten sposób w Polsce budynek biurowy w konstrukcji CLT.

26.04. godz. 13.30 | Projekt budynku biurowego w konstrukcji CLT. Realizacja BIM w oparciu o ISO 19650. Studium Przypadku.
arch. Tomasz Rospędek, RR Architekci

Niestety nie istnieje jeszcze oficjalna polska wersja standardu BIM, choć normy ISO 19650-1 i ISO 19650-2 zostały przyjęte przez Polski Komitet Noramlizacyjny za Polską Normę. Nawet przy bardzo dobrej znajomości języka angielskiego możemy mieć trudność ze zrozumieniem stosowanych w niej pojęć i schematów zależności. Tym bardziej cenne będzie spotkanie podczas Forum Holzbau Polska z praktykami BIM.

11.30 – 13.00 | SESJA E
Konstrukcje masywne i szkieletowe w praktyce BIM
Moderator: arch. Wojciech Pilacki

Projektowanie konstrukcji drewnianych z wykorzystaniem informacji zawartych w modelu trójwymiarowych – BIM w praktyce konstrukcyjnej.
mgr inż. Artur Lewiński, Pyramid

Rola technologii BIM w projektowaniu architektury dbającej o nasz dobrostan. Model trójwymiarowy jako podstawa współpracy przy realizacji skomplikowanych struktur drewnianych na Wyspach Owczych i Zanzibarze.
arch. Tomasz Bogusz, arch. Paulina Nadolna, Human Architecture Group

BIM w praktyce wykonawczej. Wspólny model i język komunikacji pomiędzy architektem, a linią produkcyjną na przykładzie obiektów realizowanych w kraju i za granicą.
Michał Rychłowski, inż. Patryk Sawicki, Balitc House

Polubisz? Polecisz?