Łukasiewicz – PIT: rozwój technologii budownictwa drewnianego

Od niepamiętnych czasów drewno było dla człowieka materiałem do tworzenia początkowo prostych, a z upływem czasu coraz bardziej złożonych użytecznych konstrukcji, natchnieniem artystów i źródłem ciepła.
Wychodząc z jaskiń, człowiek szukając schronienia przed upałem, zimnem, deszczem czy nieprzyjacielem sięgał po dostępne w przyrodzie materiały i tworzył rozmaite konstrukcje, podobne do współczesnych namiotów. Zapewne najpierw sięgnął po połamane gałęzie, a następnie wszędzie tam gdzie to było możliwe po powalone strzały drzew jako wszechstronny i podatny na obróbkę budulec, czyli zapoczątkował budownictwo drewniane.
Na przestrzeni wieków bywało różnie, ale z biegiem czasu stosowanie drewna w budownictwie nie traciło na znaczeniu. Współczesność budownictwa drewnianego to ogromne zróżnicowanie technologii, materiałów, form, rozwiązań architektonicznych będących połączeniem doświadczeń minionych pokoleń i nowoczesnej, nieustannie poszukującej, TECHNOLOGII DREWNA. W miarę jak rośnie liczba ludności na świecie, rośnie zapotrzebowanie na drewno. W szczególności maleje dostępność, przez wieki szeroko stosowanego w budownictwie, surowca drzewnego o dużych wymiarach. W odpowiedzi, współczesna technologia drewna, proponuje wiele sposobów na całkowitą eliminację lub skuteczne łagodzenie problemów z dostępem do surowca wielkowymiarowego oraz jego pewnych naturalnych wad, zmniejszających przydatność do stosowania w budownictwie.
Od wielu lat specjaliści z Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu, a obecnie z Sieci Badawczej Łukasiewicz Poznański Instytut Technologiczny Centrum Technologii Drewna, pracują na rzecz proponowania użytecznych rozwiązań materiałowych, przydatnych do wykorzystania w nowoczesnym budownictwie drewnianym.
Przykładem takich prac, jest koncepcja technologii produkcji przegród budowlanych z listew o przekroju trapezu równoramiennego, w którym kąty pomiędzy podstawą a bokiem wynoszą 66±1,5. Z listew trapezowych o takim samym przekroju poprzecznych sklejane są płyty i graniastosłupy foremne, z których to półproduktów komponowane mogą być przegrody ścienne, stropowe i dachowe. Podstawowa zaleta to możliwość praktycznego wykorzystania tarcicy bocznej, drewna ze szkód wiatrowych, drewna rozbiórkowego i tym podobnych surowcach niemożliwych do bezpośredniego, tradycyjnego zastosowania w konstrukcjach budowlanych.

Polubisz? Polecisz?