Normy nie nadążają za rynkiem drewna

– Coraz większe zainteresowanie budownictwem w oparciu o drewno klejone nie wiąże się z szybką aktualizacją obowiązujących norm prawnych i dostosowaniem ich do aktualnego rozwoju rynku i jego potrzeb – zauważa Tomasz Rospędek. – Mam tu na myśli m.in.  obowiązujące przepisy w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Pozwalają one teoretycznie na realizację budynków o kilku kondygnacjach.- W Finlandii limit ten wynosi 40 pięter, a w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie jest jeszcze większy. Tematyka projektów z wykorzystaniem drewna klejonego jest nowa w Polsce i wiedza z nią związana nie jest jeszcze powszechna.
Właśnie dlatego co roku organizowane jest Forum Holzbau Polska, który pozwala na transfer wiedzy i doświadczeń między osobami działającymi na różnych europejskich rynkach, jak również tych, którzy projektują i  budują w Polsce i mogą edukować ludzi i firmy dopiero wchodzące na ten rynek.

Życzylibyśmy sobie, aby wśród słuchaczy Forum Holzbau Polska było więcej inspektorów nadzoru budowlanego i urzędników, szczególnie członków Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Być może udzieliłaby im się doskonała atmosfera tego wydarzenia, motywująca do rozwoju i szybszego tempa wdrażania norm.

W Polsce wciąż nie przetłumaczono standardu ISO w odniesieniu do BIM poziomu dwa. Oczywiście, radzimy sobie bazując na wersjach anglojęzycznych, co zilustrują ciekawymi realizacjami nasi prelegenci #forumholzbaupolska.

Wraz ze świadomością ekologiczną ludzi rośnie również poziom wiedzy inżynierów w zakresie nowoczesnych technologii drewna klejonego. Badania nad ochroną pożarową, izolacyjnością akustyczną, oprogramowaniem wykorzystywanym  do projektowania, nowych metod produkcji otworzyły nowe możliwości wykorzystania technologii opartej na przemyśle drzewnym – zaznacza Tomasz Rospędek z RR Architekci, który będzie jednym z prelegentów 7 edycji Forum Holzbau Polska.
Przytacza ciekawe porównanie: liderem w budownictwie drewnianym w Europie jest Szwecja, która  przy współczynniku zalesienia 74%, realizuje 80% budynków mieszkalnych  w technologii drewnianej. Drugie miejsce zajmuje Austria, która przy współczynniku lesistości na poziomie 50%, realizuje 33% obiektów z drewna. Nasz zachodni sąsiad – Niemcy – przy współczynniku Lesistości 30% realizuje niemal 30% budynków w technologii drewnianej. Dla porównania w Polsce współczynnik lesistości wynosi 30%, a udział budownictwa drewnianego jedynie 2%.

Mamy już w Polsce świetnych architektów, dostęp do drewna inżynieryjnego, zakłady wyposażone w najnowocześniejsze technologie prefabrykacji. Możemy budować i budujemy z drewna, głównie zagranicą. Polacy też chcą nowoczesnych domów z drewna, ale sporą barierę wciąż stanowią kwestie formalne

Polubisz? Polecisz?