Wizyta studyjna dla uczestników Forum Holzbau Polska- ekologiczne przedszkole w Zegrzu

25 kwietnia od 9.00-12.00, przed rozpoczęciem sesji Forum Holzbau Polska, zapraszamy uczestników Forum Holzbau Polska do udziału w wizycie studyjnej na budowie przedszkola w technologii prefabrykowanej szkieletowej. Obiekt – zrealizowany przez firmę Ekoinbud, generalnego wykonawcę – znajduje się w Zegrzu, przy ul. Oficerskiej 2 zaledwie kilka kilometrów od naszego Hotelu Windsor.

Aby wziąć udział w prezentacji na budowie należy zgłosić się do 19 kwietnia:

Liczba miejsc ograniczona.
Adekwatnie do ilości zainteresowanych osób wyznaczymy godziny prezentacji.

Proszę pamiętać, że jest to plac budowy. Zalecamy wygodne obuwie.

Ekologiczny budynek prefabrykowany – rozbudowa przedszkola w Zegrzu

-Jako Generalny Wykonawca mamy przyjemność zaprosić Państwa na dzień otwarty prac budowlanych podczas którego pokażemy obecne postępy prac w realizacji inwestycji oraz opowiemy o bardzo nowoczesnej technologii budowlanej jaką jest prefabrykacja ciężkich szkieletów drewnianych – mówi Tomasz Balcerowski, prezes Ekoinbud. – Inwestycja w m. Zegrze jest o tyle ciekawa, że budynek dzięki zastosowanym rozwiązaniom będzie energooszczędny, zdrowy dla użytkowników, a produkcja materiałów wykonania ma ograniczony ślad CO2 w produkcji.

Firma rozbudowuje i gruntownie modernizuje istniejący budynek gminny, w którym dzięki rozbudowie powstanie nowoczesne przedszkole oraz żłóbek. W nowej części zlokalizujemy sale dydaktyczne wraz z pomieszczeniami pomocniczymi oraz kotłownią i pomieszczeniami kuchni.

Realizację inwestycji przeprowadzamy w dwóch etapach:

– Etap I – rozbudowa istniejącego budynku o część przedszkolną – kompleksowa budowa części nowoprojektowanej, wraz z wykonaniem robót montażowych, wykończeniowych i instalacją wyposażenia;
– Etap II – po umożliwieniu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla 4 grup przedszkolnych w nowej części, przeprowadzenie robót budowlanych w istniejącym budynku mających na celu utworzenie w nim żłobka dla 28 dzieci wraz wykonaniem robót montażowych, wykończeniowych i instalacją wyposażenia oraz docelowym zagospodarowaniem terenu.

Realizacja przedszkola modułowego z oddziałami żłobkowymi odbywa się w formule zaprojektuj i wybuduj.

Tak wygląda budynek przed rozbudową. Podczas dni otwartych uczestnicy Forum Holzbau Polska zobaczą postęp prac i szybkość budowy, na jaką pozwala prefabrykacja. Fot. Urząd miasta i gminy Serock.

Adres przedszkola: Oficerska 2, Zegrze

Polubisz? Polecisz?