Konstrukcja wieży, projekt ośrodka terapeutycznego i analiza budynku z CLT

Wybraliśmy prelegentów do Master Holzbau. Już 24 kwietnia podczas specjalnej sesji “Budownictwo drewniane – spojrzenie młodych inżynierów” zaprezentują uczestnikom Forum Holzbau Polska wyniki swoich prac dyplomowych.

Do tegorocznej edycji zgłoszonych zostało 14 prac dyplomowych z zakresu budownictwa i architektury drewnianej, obronionych na 8 wydziałach uczelni krajowych: Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej, Architektury Politechniki Śląskiej, Budownictwa Politechniki Śląskiej, Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych Akademii Śląskiej, Architektury Politechniki Warszawskiej, Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Uwzględniając cele Forum Holzbau Polska, aktualne wyzwania stojące przed budownictwem drewnianym oraz poruszaną tematykę spośród nadesłanych prac Rada Programowa wybrała 3, których autorzy zostaną zaproszeni do wygłoszenia referatów i zaprezentowania wyników swoich prac uczestnikom Forum Holzbau Polska:

1. Andrzej Ossowski, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska | Praca dyplomowa: Analiza energetyczna, wilgotnościowa i kosztowa budynku wielorodzinnego z drewna klejonego krzyżowo CLT. Porównanie z istniejącym obiektem wykonanym w technologii tradycyjnej

2. Agnieszka Janas, Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa

Praca dyplomowa: Projekt wieży widokowej o konstrukcji drewnianej

3. Julia Ziółkowska, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Wydział Architektury

Praca dyplomowa: Ośrodek edukacyjno – terapeutyczny dla dzieci w spektrum autyzmu w dzielnicy Wilanów w Warszawie

Sesja Master Holzbau odbędzie się 24 kwietnia w godz. 9.30-11.00

Polubisz? Polecisz?