proHolz Student Trophy 2024 – konkurs

Śródmieście Wiednia inspiracją do nowych realizacji z drewna

Czy istniejącą strukturę w gęstych obszarach miejskich można poprawić przy pomocy drewna? Pomysł na rozbudowę i modyfikację zabudowy Wiednia to zadanie, które ma zainspirować uczestników otwartego konkursu proHolz Student Trophy24 do szukania najlepszego wykorzystania zalet
i możliwości nowoczesnego budownictwa drewnianego. Najlepszy projekt otrzyma 3000 Euro.   

Międzynarodowy konkurs dla studentów proHolz Student Trophy, organizowany od 2016 r. przez austriacką firmę proHolz, skupia się wokół budownictwa drewnianego w aglomeracjach miejskich. Piąta edycja, która rozpocznie się w październiku 2023 r., a zakończy w maju 2024 r., również będzie badać potencjał nowoczesnego budownictwa drewnianego w kontekście zabudowy w istniejących strukturach
w gęstych obszarach miejskich.  

Zadanie konkursowe dotyczy rozbudowy, modyfikacji, nadania nowych funkcji lub poprawy stanu surowego budynku na terenie wybranej spośród trzech wskazanych działek budowlanych w zwartym, zdefiniowanym obszarze miejskim w Wiedniu. Celem jest rozbudowa śródmieścia oraz staranne poszerzenie i osadzenie tkanki miejskiej (plomby, zamknięcie granic zabudowy, nadbudowa). To częste zadanie budowlane w Wiedniu, które wywołuje wiele dyskusji na temat życia miejskiego. 

Konkurs proHolz Student Trophy24 ma zainspirować do szukania niewykorzystanego potencjału miejsc,
w których możliwe byłoby rozszerzenie istniejących struktur poprzez dodanie kondygnacji lub nowych budynków. Można opracować projekt zamkniętego wypełnienia, kontynuacji budowy na istniejących obiektach, zamknięcia granicy bloku, realizacji nowego budynku w bliskiej granicy bloku lub rozbudowy szkoły. Każdy z nich powinien uwzględniać specyficzne zalety budownictwa drewnianego, takie jak lekkość czy szybki montaż. 

Zwycięski projekt otrzyma nagrodę w wysokości 3000 euro. Przewidziano również dodatkowe nagrody w wysokości 1000 euro dla autorów lub zespołów, których projekty zostaną wyróżnione przez jury konkursowe. 

Wymagane jest zgłoszenie cyfrowe zgodnie ze specyfikacją na stronie internetowej www.proholz.at 

Do zgłoszenia do drugiego etapu wymagane jest modelowe przedstawienie zadania budowlanego. 

Metryczka konkursu

www.proholz.at/student-trophy

Organizator: proHolz Austria, we współpracy z proHolz Bavaria i Uniwersytetem Technicznym w Wiedniu/ Instytutem Architektury i Wzornictwa 

Koordynator w Polsce: Forestor Communication

Termin zgłoszeń: od 19 października 2023 r. 

Termin nadsyłania prac: 1 marca 2024 r.

Wręczenie nagród: 29 maja 2024 – Uniwersytet Techniczny  w Wiedniu 

Regulamin:

Opis zadania konkursowego, warunki uczestnictwa, wymagane dokumenty, kryteria oceny i ważne daty można znaleźć w dokumentacji konkursu, dostępnej

w języku niemieckim:

w języku angielskim:

Pobierz prezentację:

Polubisz? Polecisz?