Rozbudowa domu w technologii prefabrykacji

Firma Eco-House zrealizowała ciekawą inwestycję związaną z rozbudową istniejącego obiektu drewnianego, a dokładnie połączeniem ze sobą dwóch istniejących budynków oddalonych od siebie o kilkanaście metrów.

– Najpierw musieliśmy wyznaczyć poziomy podłóg we wszystkich trzech budynkach tak, aby zgadzały się ze sobą i tworzyły spójną całość – wspomina inwetsor.

Wszystkie komponenty zaprojektowanej konstrukcji zostały wykonane w pełnej prefabrykacji w hali produkcyjnej, oczywiście w standardzie energooszczędnym

25 maja ubiegłego roku weszliśmy na budowę, gdzie już czekała płyta fundamentowa wykonana w technologii Izodom 2000 Polska i rozpoczęliśmy trzydniowy montaż – dodaje.

Po złożeniu dachu na krokwie nałożony płyty STEICO Special dry. To ekologiczna i przyjazna środowisku płyta z wełny drzewnej o wysokich parametrach izolacyjnych, która również chroni przed hałasem z zewnątrz. Dodatkowo nałożono płytę OSB, a klient we własnym zakresie całość pokryje gontem amerykańskim. Prace wykończeniowe trwały ok. 3 tygodni.

Polubisz? Polecisz?