Sesja Master – głos młodych inżynierów

Do udziału w konferencji dla branży konstrukcji drewnianych, obok doświadczonych prelegentów, zapraszamy również młodych inżynierów i architektów, którym oddamy głos w trakcie specjalnej sesji Master Holzbau.

Sesja ma formułę publicznej obrony prac dyplomowych (inżynierskich, licencjackich, magisterskich lub doktorskich) z zakresu architektury i budownictwa drewnianego, zgłoszonych przez polskie uczelnie. Dla prelegentów Master Holzbau to okazja do kontaktów zawodowych, a dla uczelni, którą ukończyli – możliwość budowania wizerunku i relacji z branżą.

Do tegorocznej edycji zgłoszonych zostało 14 prac dyplomowych z zakresu budownictwa i architektury drewnianej, obronionych na 8 wydziałach uczelni krajowych: Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej, Architektury Politechniki Śląskiej, Budownictwa Politechniki Śląskiej, Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych Akademii Śląskiej, Architektury Politechniki Warszawskiej, Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Uwzględniając cele Forum Holzbau Polska, aktualne wyzwania stojące przed budownictwem drewnianym oraz poruszaną tematykę spośród nadesłanych prac Rada Programowa wybrała 3, których autorzy zostaną zaproszeni do wygłoszenia referatów i zaprezentowania wyników swoich prac uczestnikom Forum Holzbau Polska:

1. Andrzej Ossowski, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Praca dyplomowa: Analiza energetyczna, wilgotnościowa i kosztowa budynku wielorodzinnego z drewna klejonego krzyżowo CLT. Porównanie z istniejącym obiektem wykonanym w technologii tradycyjnej

2. Agnieszka Janas, Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa

Praca dyplomowa: Projekt wieży widokowej o konstrukcji drewnianej

3. Julia Ziółkowska, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Wydział Architektury

Praca dyplomowa: Ośrodek edukacyjno – terapeutyczny dla dzieci w spektrum autyzmu w dzielnicy Wilanów w Warszawie

24 kwietnia w godz. 9.30-11.00 podczas specjalnej sesji “Budownictwo drewniane – spojrzenie młodych inżynierów” wygłoszą 20-minutowe prelekcje prezentując uczestnikom Forum Holzbau Polska wyniki swoich prac dyplomowych.

Każda uczelnia, która wytypowała kandydatów otrzymuje:

5 biletów wstępu dla studentów/wykładowców uprawniających do udziału w drugim dniu konferencji,

-tytuł Partnera merytorycznego Forum Holzbau Polska.

Przesłany przez uczelnię logotyp pojawi się na stronie organizatora (https://forum-holzbau.pl/pl/agenda/) oraz na plakatach z programem kongresu.

Dyplomant, który zakwalifikował się do sesji Master Holzbau otrzyma dodatkowo:

– 2 bilety wstępu na Forum Holzbau Polska (dla siebie oraz promotora),

– zakwaterowanie w hotelu dla siebie i promotora,

– wynagrodzenie 200 euro na pokrycie kosztów podróży swojej i promotora,

– dyplom potwierdzający udział w sesji,

– publikację konferencyjną (ze wszystkimi referatami konferencji, także sesji Master Holzbau).

Polubisz? Polecisz?